Tiskové zprávy

29.9.2022

Železniční den PID v Příbrami - 8. 10. 2022

Přijeďte si užít retro zábavu nejen na kolejích do Příbrami, kde se druhou říjnovou sobotu 8. 10. 2022 uskuteční Železniční den PID. Téměř po celý den od 10:00 do 18:00 hod. budou jezdit historické vlaky a autobusy a v rámci doprovodného programu si můžete vyzkoušet jízdu na šlapací drezíně nebo si prohlédnout jinak veřejnosti zapovězené prostory.

19.9.2022

Dnes spouštíme druhou vlnu výběrových řízení na nové autobusové dopravce, kteří budou přepravovat cestující ve Středočeském kraji v rámci systému Pražské integrované dopravy od 1. prosince 2024

Výběrová řízení na nové dopravce probíhají ve čtyřech vlnách a v každé z nich je soutěženo několik oblastí, který Středočeský kraj samostatně, nebo s hl. městem Prahou objednává. Dnes bude spuštěna druhá vlna a konkrétně se bude jednat o oblast Stochovska,  Štěchovicka, Jílovska, Voticka a Brandýska. Noví autobusoví dopravci začnou provozovat činnost dle Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové osobní autobusové dopravě  v systému PID od 1. prosince 2024 na dobu deseti let.

29.8.2022

K zahájení nového školního roku připravil Středočeský kraj v integrované dopravě řadu opatření

Integrovaná doprava Středočeského kraje p.o., (IDSK) disponuje informacemi ke kapacitnímu nárůstu počtu žáků a studentů ve středních Čechách. Cílem IDSK je zajistit od prvního dne školní výuky bezproblémovou přepravu dětí a studentů do škol. Z tohoto důvodu vytvořila IDSK systém sledování a vyhodnocování kapacit autobusů na klíčových školních regionálních spojích, přepravujících děti a studenty za vzděláním.

23.8.2022

Dnes byla v Kostelci nad Černými lesy slavnostně obnovena autobusová zastávka Pražské integrované dopravy

Obnovená zastávka „Komenského“ je situována u nákupního centra v jižní části města a je provedena v novém designu PID. Od 1. září jí bude obsluhovat autobusová linka PID 659. Dojde tak k zefektivnění provozu linky, jelikož se dá očekávat, že díky poloze této zastávky bude větší zájem o tuto linku mezi obyvateli Kostelce nad Černými lesy a okolních obcí.

9.8.2022

Výpadky v integrované dopravě Středočeského kraje

V poslední době dochází k občasnému rušení  vybraných spojů autobusových linek v našem kraji, které je mimo jiné způsobené onemocněním COVID mezi řidiči. Prioritou IDSK a ROPIDu je i přes tuto nepříznivou situaci zajištění maximálního rozsahu provozu veřejné hromadné dopravy na území kraje, a proto chceme ubezpečit cestující v systému Pražské integrované dopravy, že Dispečink PID ve spolupráci s dopravci dokáže případné výpadky řidičů ve většině případů řešit. 

 
 
 
 
 
 
 

© 2021 Vytvořil: COMPUTER HELP, spol. s r. o.  |  Design: Vibes Vision

Facebook