Tiskové zprávy

17.3.2023

Dne 15. března bylo na parkovišti u sportovního areálu v Liberci-Vesci slavnostně představeno pět nových vozů Mercedes Intouro

Tyto nové autobusy budou od půlky března obsluhovat linky z Prahy do Jablonce nad Nisou, Rokytnice nad Jizerou či do Harrachova přes Mladou Boleslav a Turnov.

6.3.2023

Integrovaná doprava Středočeského kraje spustila provoz vlastní laboratoře odbavovacích a informačních systémů PID

Na základě rozhodnutí vedení IDSK byly od září loňského roku realizovány kroky k postupnému sestavení laboratoře IDSK, která umožňuje simulovat odbavení a chování všech koncových zařízení odbavovacích a informačních systémů v autobusech provozovaných v systému PID na území Středočeského kraje. Všechna zařízení, která odbavují cestující v systému PID, jsou nyní testována jak z provozních, tak i platebních funkcionalit. Toto testování a napravování nedostatků při přenosu dat výrazně zkvalitní a zrychlí odbavení cestujících při nástupu do vozidel hromadné dopravy v systému PID.

27.2.2023

Od 1. dubna dochází ke změnám tarifu PID ve vnějších pásmech

Na základě rozhodnutí Středočeského kraje, schválené Zastupitelstvem Středočeského kraje, dochází od 1. dubna 2023 ke změnám tarifu ve vnějších tarifních pásmech PID. Úprava tarifu reaguje na růst inflace, energetickou krizi a na další podněty od cestujících a partnerů v systému. Přináší sjednocení podmínek u jednotlivých jízdenek při použití na železnici, podporu cestování na delší vzdálenosti, zastropování ceny časových kupónů, zavedení 10měsíčního časového kupónu pro vnější pásma a zavedení tzv. firemního jízdného, které umožní nákup přenosných časových kuponů. Vzhledem k inflaci dochází ke  zvýšení ceny jízdného pro jednotlivou jízdu na krátkou vzdálenosti. Delších jízdních dob se změny téměř nedotknou, nebo naopak dojde k jejich zlevnění. Ještě výhodnější budou předplatní kupony nebo celodenní jízdenky.

31.1.2023

Výzva ministru dopravy a Správě železnic: Situace kolem železničních mostů Branického a Výtoňského hrozí dopravním kolapsem. Je třeba ihned konat

Zástupci Středočeského kraje, hlavního města Prahy, organizátorů veřejné dopravy, dopravců i dalších odborníků v posledních letech s velkým znepokojením sledují neustále se zhoršující technický stav železničního mostu na pražské Výtoni, spojující pražské hlavní nádraží se stanicí Praha-Smíchov. Lze se obávat i reálného nebezpečí zastavení provozu na lince S7 v celém úseku Praha – Beroun a ztížení provozu řady dalších, zejména dálkových. Jmenovaní dnes společně vyzvali ministra dopravy a Správu železnic k okamžitému řešení situace.

12.12.2022

Trvalé změny v Pražské integrované dopravě od 11. 12. 2022

V souvislosti s celostátní změnou jízdních řádů v neděli 11. prosince 2022 dochází k trvalým změnám jízdních řádů na železnici i na autobusových linkách v rámci Pražské integrované dopravy. Nový jízdní řád na železnici v pražské aglomeraci nabízí na všech trasách obdobný rozsah nabídky jako v předchozích letech. Na některých linkách se ale poněkud změní časy odjezdů spojů. Největší změny nastanou na trasách směřujících na jih, a to díky dokončení modernizace další části železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic. S tím souvisí i výraznější změny autobusových linek na Voticku. V ostatních částech Středočeského kraje dochází pouze k drobnějším změnám na základě požadavků jednotlivých měst, obcí či cestujících. Na vybraných linkách do Jihočeského, Královéhradeckého a Ústeckého kraje se také rozšíří platnost Tarifu PID.

 
 
 
 
 
 
 

© 2021 Vytvořil: COMPUTER HELP, spol. s r. o.  |  Design: Vibes Vision

Facebook