Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) má na starosti regionální železniční dopravu i autobusové linky pravidelné autobusové dopravy (PAD), Středočeské integrované dopravy (SID) i Pražské integrované dopravy (PID). Naším cílem je ve spolupráci s organizací ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy), městy, obcemi a dopravci vytvořit společný integrovaný systém pro Středočeský kraj a Prahu, ve kterém budou moci cestující jezdit na 1 jízdenku různými druhy dopravy po území obou krajů.

Aktuality

 13. října 2021

Od pondělí 11. října došlo k posílení autobusové linky 349 Mělník – Praha

Cestujícím, kteří využívají autobusové spojení Mělník – Praha se od pondělí 11. října zlepšilo dojíždění do hl. města Prahy, kdy došlo k posílení autobusové linky 349 na úroveň cca 70 % předcovidového stavu.

V současné době je předpoklad, že by se jízdní řád linky 349 vrátil do předcovidového stavu od 1. listopadu stejně jako linky 369 v pracovní dny.

Autobusová linka 349 je o cca 10 min. rychlejší při cestě do Prahy než linka 369 a od 11. října jezdí v ranní špičce v 15 min. intervalech.

Co se týče obnovení plného víkendového provozu na lince 369, tak zde záleží kromě stavu řidičů také na dohodě s městem Mělník, neboť část spojů byla financována z jeho rozpočtu.

V měsících říjnu a listopadu budou probíhat v celé síti PID ověřovací přepravní průzkumy, na základě kterých bude po jejich vyhodnocení případně upravena nabídka na jednotlivých linkách.


 

 

 

ZMĚNA OBJEDNÁVKY NA VYBRANÝCH ŽELEZNIČNÍCH TRATÍCH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI,  PLATNOST OD : 12. 12. 2021

Lokálky - TK.pdf Lokálky - TK.pdf
Size : 2903.792 Kb
Type : pdf

 

6. srpna 2021

Informace k omezení lokálních železničních tratích ve Středočeském kraji 

S analýzou provozu na málo využívaných lokálních tratích na území Středočeského kraje se na konci července seznámili středočeští radní, kteří odsouhlasili záměr zefektivnění veřejné dopravy a převedení výkonů z málo vytížených železničních tratí na autobusovou dopravu. Celková předpokládaná finanční úspora by měla dosáhnout cca 52 milionů korun. Rada kraje uložila radnímu pro oblast veřejné dopravy Petru Boreckému tento záměr kraje představit a projednat se zástupci samospráv dotčených obcí.    

Usnesení RK..pdf Usnesení RK..pdf
Size : 35.256 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 210.pdf Analýza vytížení trati 210.pdf
Size : 1546.978 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 012.pdf Analýza vytížení trati 012.pdf
Size : 1452.313 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 162.pdf Analýza vytížení trati 162.pdf
Size : 1880.986 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 204.pdf Analýza vytížení trati 204.pdf
Size : 1397.75 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 233.pdf Analýza vytížení trati 233.pdf
Size : 742.956 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 222.pdf Analýza vytížení trati 222.pdf
Size : 1435.008 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 095.pdf Analýza vytížení trati 095.pdf
Size : 986.681 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 062.pdf Analýza vytížení trati 062.pdf
Size : 1348.716 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 063.pdf Analýza vytížení trati 063.pdf
Size : 644.194 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 064.pdf Analýza vytížení trati 064.pdf
Size : 1545.94 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 076.pdf Analýza vytížení trati 076.pdf
Size : 1493.654 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 094.pdf Analýza vytížení trati 094.pdf
Size : 733.141 Kb
Type : pdf

 zřizovatel Integrované dopravy Středočeského kraje

 Partner v systému

© Copyright Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace