Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) má na starosti regionální železniční dopravu i autobusové linky pravidelné autobusové dopravy (PAD), Středočeské integrované dopravy (SID) i Pražské integrované dopravy (PID). Naším cílem je ve spolupráci s organizací ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy), městy, obcemi a dopravci vytvořit společný integrovaný systém pro Středočeský kraj a Prahu, ve kterém budou moci cestující jezdit na 1 jízdenku různými druhy dopravy po území obou krajů.

 Aktuality

Zde je odkaz na záznam včerejšího rozhovoru ředitele IDSK MIchala Štěpána pro Český rozhlas Region. Hlavními tématy rozhovoru byly pokračující integrace středočeské a pražské veřejné dopravy, vytíženost spojů nebo obnova vozového parku v autobusové a železniční dopravě.


Integrace autobusů v oblasti Slánska od 24. 8. 2019

Od soboty 24. srpna 2019 bude spuštěna integrace veřejné dopravy na Slánsku, která přinese kvalitnější i častější dopravní spojení, vzniknou nová přímá propojení jednotlivých regionů Středočeského kraje, a to i o víkendech (například mezi Prahou, Kladnem či Rakovníkem). Jízdní řády autobusů budou nově koordinovány s vlaky i mezi sebou navzájem, zároveň budou intervaly zpravidelněny a přizpůsobeny aktuálním potřebám. Pro větší přehlednost pro náhodné i pravidelné cestující bude výrazně zjednodušeno vedení linek.

„Integrace Slánska patří k těm rozsáhlejším projektům a jsem rád, že několikaměsíční usilovná práce kolegů přinese cestujícím kvalitnější i častější dopravní spojení a nová přímá propojení jednotlivých regionů. Díky integraci budou lépe koordinovány vlakové a autobusové jízdní řády a dojde k výraznému zjednodušení linek, čímž bude cestování integrovanou veřejnou dopravou daleko více přehlednější,“ uvedl ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Michal Štěpán.

 „Díky platnosti Tarifu PID získají cestující stejně jako v jiných oblastech pokrytých systémem PID možnost výhodného předplatního jízdného v podobě měsíčních, čtvrtletních či ročních kuponů pro daná tarifní pásma, ale i výhodnější jednorázové jízdné s možností neomezeného počtu přestupů v rámci své časové a pásmové platnosti,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.

„Nově bude v rámci integrovaného dopravního systému obslouženo ve Středočeském i Ústeckém kraji 62 měst a obcí. S touto integrací vznikne 17 nových autobusových linek PID, 14 stávajících linek PID bude změněno, 2 linky PID a 31 linek mimo systém bude zrušeno a nahrazeno jinými linkami PID,“ konstatuje radní pro oblast dopravy Středočeského kraje František Petrtýl.

 „Výhodou naší společné integrované dopravy pro Prahu a Středočeský kraj je, že jízdenky PID je možné používat jak v regionálních autobusech, tak i ve vlacích, dále v rámci MHD Kladno, Slaný i Praha. Díky možnosti nákupu jízdních dokladů pomocí platební karty či přes mobilní aplikaci PID Lítačka se všem také výrazně zjednoduší nákup jízdenek,“ doplňuje náměstek pražského primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Více informací k integraci oblasti Slánska je zde: https://pid.cz/slavnostni-zahajeni-provozu-pid-na-slansku-od-24-8-2019/ 

Integrace autobusů na trase Praha – Nespeky – Benešov od 13. července 2019

Od soboty 13. července bude spuštěna další etapa integrace autobusové veřejné dopravy ve Středočeském kraji, tentokrát v oblasti Benešovska. Tato etapa obsahuje rozšíření integrace do úseku Nespeky – Poříčí nad Sázavou – Benešov a zároveň posílení provozu stávajících linek PID v oblasti Kamenice, které jsou často přetěžované. Páteřní linkou se stane linka 337 v trase Praha – Nespeky – Benešov. Na trase Praha – Jesenice – Kamenice se výrazně zkrátí intervaly jak v pracovní dny dopoledne, tak o víkendech z 60 na 30 minut. Více spojů vyjede na linkách 339 (Praha – Týnec nad Sázavou) a 444 (Kamenice – Jílové u Prahy – Davle).

 „Středočeský kraj v letošním roce alokuje do veřejné autobusové dopravy 1,1 miliardy Kč, což směřuje jak do kvality poskytovaných služeb, tak do integrace jako takové. Integrace této oblasti patří k těm menším, ale i tak jsem rád, že se obyvatelé obcí na trase Kamenice – Jílové u Prahy – Davle dočkali přímého spojení bez zbytečných časových prodlev, ke kterým tady velmi často docházelo a komplikovalo to tak cestování,“ uvedl radní pro oblast dopravy Středočeského kraje František Petrtýl.

 „Integrace autobusů v trase Praha – Kamenice – Nespeky – Benešov přináší Pražanům i Středočechům kratší intervaly a přehlednější cestování díky zapojení všech autobusových spojů v oblasti do systému PID. Středočeši získají lepší možnosti dojíždění z této oblasti do Prahy a Pražané se díky rozšířené víkendové nabídce lépe dostanou za rekreací do Posázaví,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

U linky 444 Kamenice – Jílové u Prahy – Davle jsou spoje nově propojeny v celé trase, tím bude umožněno přímé regionální spojení jednotlivých oblastí Středočeského kraje.

 „U linky 339 z Týnce nad Sázavou do Prahy dochází o víkendech ke značnému zkrácení intervalů, a to ze 180 minut na 120 minut. Na této lince došlo také k posílení spojů v dopoledních hodinách o pracovní dny a rovněž byl rozšířen provoz ve večerních hodinách, a to po celý týden,“ konstatuje ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Michal Štěpán.

 „Od 13. července se také obyvatelé Vestce, Jesenice či Kamenice dočkají tolik potřebného zkrácení intervalů. V dopoledním období pracovních dnů a o víkendech po celý den pojede autobus z Prahy do Kamenice každou půlhodinu,“ dodává náměstek ředitele ROPID pro příměstskou dopravu Václav Haas. 

 Změny jednotlivých linek PID

335      Posílení provozu v pracovní dny dopoledne a o víkendech.

337      Linka je v úseku Nespeky – Pyšely zrušena (nahrazena linkou 651) a odkloněna přes Poříčí nad Sázavou a Mrač do Benešova. Zároveň je linka posílena celodenně a celotýdenně.

339        Posílení provozu v pracovní dny dopoledne a o víkendech.

444        Posílení provozu celodenně, celotýdenně, většina spojů je nově vedena v trase Kamenice – Davle.

651        Celkové posílení linky (náhrada za odkloněnou linku 337), vybrané školní spoje jsou vedeny jako přímé v trase Benešov – Nespeky – Pyšely (v úseku Benešov – Nespeky jako linka 337).

 Změny jednotlivých linek mimo PID

160570                      Omezení vybraných spojů v úseku Praha – Benešov.

176101                      V úseku Praha – Benešov je linka nově vedena po dálnici D1.

200086 (E86)           Linka je zrušena (Benešov – Pyšely) a nahrazena linkami 337 a 651.

200087 (E87)           Linka je zrušena (Benešov – Pyšely) a nahrazena linkami 337 a 651.

200091 (E91)           Linka je zkrácena o úsek Benešov – Praha.

200092 (E92)           Linka je zkrácena o úsek Benešov – Praha.

350920 (E17)           V úseku Praha – Benešov je linka nově vedena po dálnici D1.

 Spojení Benešov – Praha

Spojení Prahy s Benešovem je zajišťováno v pravidelných intervalech vlakovými spoji. Význam železnice pro spojení těchto měst v poslední době ještě vzrostl zaintegrováním rychlíků a nově od prosince 2018 také zavedením spěšných vlaků. Rychlíky zvládnou cestu mezi centrem Prahy a Benešovem již za 38 minut, což v porovnání s autobusovou dopravou na Roztyly a následným přestupem na metro představuje úsporu více než 15 minut. Celkově je na linkách S9, R17 a R49 provozováno až 55 spojů v pracovní den v každém směru.

Obsluhu obcí podél komunikace II/603 bude nově zajišťovat prodloužená linka 337. Ta nahradí i spoje linek 176101 a 350920, které jsou přetrasovány na dálnici D1, a tudíž i zrychleny. Z důvodu optimalizace přepravní nabídky autobusů dochází v úseku Praha – Benešov ke zkrácení linek 200091 a 200092 do Benešova, optimalizován je ve stejném úseku také provoz linky 160570.

 


NÁVRHY ŽELEZNIČNÍCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ NA OBDOBÍ 2019/2020 PRO TRATĚ V RÁMCI PID

Návrh železničního jízdního řádu pro období 2019/2020 je vydán Správou železniční dopravní cesty, s.o., podle zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění §40, odst. (1) a je určen výhradně pro účely jeho projednání ve smyslu odst. (2).

Upozornění:

Uvedené návrhy jízdních řádů jsou rozpracované verze jízdních řádů vydané k zákonem stanovenému datu. Na základě žádostí objednatelů dopravy, dopravců, měst a obcí dochází k dalším dílčím změnám. Proto nemusí uveřejněná verze odpovídat aktuálnímu stavu zpracování příslušných tratí a tedy i konečnému jízdnímu řádu. U některých tratí může dojít vůči uveřejněnému Návrhu i k podstatným změnám.

Organizace ROPID je objednatelem vlaků regionální dopravy (osobní a spěšné vlaky) na území hl. m. Prahy. Objednávka vlaků regionální dopravy na území Středočeského kraje je v kompetenci organizace IDSK (Integrovaná doprava Středočeského kraje). Obdobně v ostatních krajích jsou objednatelem vlaků regionální dopravy jednotlivé krajské úřady. Objednatelem vlaků dálkové dopravy (rychlíky a vlaky vyšší kategorie) je Ministerstvo dopravy ČR. Připomínky je proto nutné uplatnit vždy u kompetentního objednatele.

Vaše případné připomínky zasílejte nejpozději do 15.7.2019 na adresu:

zřetelně označte Připomínka k Návrhu JŘ ČD 2019/2020“ (nejlépe jako předmět e-mailu).

Připomínky nemají charakter stížnosti a nebudou jako stížnosti vyřizovány (tj. nebude na ně odpovídáno). Připomínky nezasílejte na adresu dopravců (Českých drah, a.s.; KŽC Doprava, s.r.o.; ARRIVA vlaky s.r.o.).

Kompletní jízdní řády Návrhu ve formátu (PDF) naleznete na stránkách SŽDC (www.szdc.cz), přímé odkazy ke stažení:

Nad rámec zveřejněného Návrhu železničního jízdního řádu pro období 2019/2020, vydaného Správou železniční dopravní cesty, s.o., podle Zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v platném znění, dále IDSK zveřejňuje seznam následujících odchylek. Ty odkazují vždy na příslušnou trať v Návrhu JŘ SŽDC a uvádí konkrétní vlaky, u kterých došlo k dodatečným úpravám.

Nové kloubové autobusy posílí dopravu z Neratovic do Prahy      17.května 2019 

Oblast Neratovic byla v roce 2015 pilotním projektem společné integrace veřejné dopravy ve Středočeském kraji a v Praze, a to velmi úspěšným, protože ihned od počátku zde počet cestujících strmě vzrostl. Jen za první rok zde přibylo 25 % cestujících a jejich počet nadále roste, proto je nyní potřeba spoje posílit.

Organizátoři integrované dopravy IDSK a ROPID neustále pracují na tom, aby cestování veřejnou dopravou bylo pro pasažéry komfortnější, a to ve všech ohledech. Obyvatelé Neratovic a okolních obcí se v druhé polovině května mohou na lince 348 těšit na nové kloubové autobusy, které jim zpříjemní cestu do práce či do školy.

„Dodávka nových kloubových autobusů, kterých bude celkem deset, vyplývá z nárůstu počtu cestujících mezi Prahou a Středočeským krajem, z čehož vyvstává potřeba po nasazení větších autobusů, které by přetíženému dopravnímu systému odlehčily,“ uvedl radní pro oblast dopravy Středočeského kraje František Petrtýl.

Deset moderních kapacitních autobusů je vybaveno klimatizací, vysokými pohodlnými sedadly a větším počtem LCD obrazovek s informacemi o zastávkách.

 „Dlouhodobě požadujeme po dopravcích, aby začali pořizovat více kapacitních autobusů, jelikož to pomáhá efektivně posílit vytížené linky, protože např. kloubový autobus má kapacitu až o 50 % vyšší, avšak vícenáklady se u tohoto typu autobusu zvyšují o cca 15 - 20 %,“ uvedl zástupce ředitele pro dopravu a marketing Integrované dopravy Středočeského kraje Martin Jareš.

Kapacitní autobusy také lépe zvládají nárazovou poptávku, zejména u dopravy do škol nebo do zaměstnání. Kdyby se veřejná doprava neposílila kloubovými autobusy, muselo by se nasadit více standardních autobusů, což by bylo mnohem dražší, a také by bylo potřeba více řidičů, kterých je nyní akutní nedostatek.

„Deset autobusů na lince 348 dovrší dodávku celkem 25 nových kloubových autobusů na linkách mezi Prahou a Středočeským krajem. Kloubové autobusy na této lince nahradí původní krátké, které jezdily kvůli stále rostoucímu počtu cestujících často obsazené na hranici své přepravní kapacity. Všechny nové kloubové autobusy jsou nízkopodlažní, plně klimatizované, vybavené pohodlnými sedaly s vyššími opěrkami a větším počtem LCD obrazovek s informacemi o zastávkách,“ vysvětluje ředitel Arrivy Daniel Adamka.

 „Rostoucí zájem o veřejnou dopravu ze Středočeského kraje znamená jediné: úbytek počtu osobních aut směřujících do centra Prahy i na její okraj. Díky nasazení kloubových autobusů můžeme nabídnout Středočechům nejen další volnou kapacitu, ale také snížit celkový počet autobusů, které do Prahy ze Středních Čech dojedou odstraněním posilových duplicitních spojů ve špičkách pracovních dnů a tím také ušetřit řidiče, kterých je v celé ČR stále nedostatek. Nové autobusy splňující nejpřísnější emisní normu EURO 6 také znamenají výrazné snížení hlukové a emisní zátěže, což byl jeden z požadavků Prahy 8,“ dodal ředitel ROPID Petr Tomčík.

Filip Drápal                                        Oldřich Buchetka                   Martin Farář

mluvčí ROPID                                     mluvčí IDSK                            mluvčí skupiny Arriva v ČR

tel.: 602 379 792                                tel.: 725 940 097                    tel.: 773 157 873


Ve středu 1. května vyjede ve Středočeském kraji dvanáct nových kapacitních autobusů

Obyvatelé Týnce nad Sázavou, Jílového u Prahy a okolních obcí se začátkem května mohou těšit na nové kloubové autobusy, které jim zpříjemní cestu do práce či do školy.

Dodávka nových kapacitních autobusů, kterých bude celkem dvanáct, vyplývá z nárůstu počtu cestujících mezi Prahou a Středočeským krajem, z čehož vyvstává větší potřeba po nasazení kapacitních autobusů, které by přetíženému dopravnímu systému odlehčily.

 „Pro obyvatele Středočeského kraje je cestování do Prahy s nárůstem osobních automobilů na silnicích čím dál tím obtížnější a dobře je to patrné např. v oblasti okolo Jílového u Prahy. Dlouhodobě usilujeme o to, aby lidé více využívali veřejnou dopravu a její modernizace je jedním z kroků, jak je k tomu přiblížit,“ uvedl radní pro oblast dopravy Středočeského kraje František Petrtýl.

„Dlouhodobě požadujeme po dopravcích, aby začali pořizovat více kapacitních autobusů, jelikož to pomáhá efektivně posílit vytížené linky, protože např. kloubový autobus má kapacitu až o 50 % vyšší, avšak vícenáklady se u tohoto typu autobusu zvyšují o cca 15 - 20 %,“ uvedl zástupce ředitele pro dopravu a marketing Integrované dopravy Středočeského kraje Martin Jareš.

Kapacitní autobusy také lépe zvládají nárazovou poptávku, zejména u školních, nebo rekreačních spojů v letní sezóně.

„Příměstské linky od jihu zajišťují obsluhu také pražských Kunratic nebo Krče. Výrazně vyšší kapacitu ocení také obyvatelé Jesenice a dalších rychle se rozrůstajících obcí v těsném okolí Prahy. Čím více lidí z této oblasti pojede do Prahy autobusem a nikoli autem, o to menší budou kolony na Vídeňské ulici,“ doplnil ředitel ROPID Petr Tomčík.

 „Na lince 332 z Prahy do Jílového u Prahy a na lince 339 z Prahy do Týnce nad Sázavou nasadíme celkem dvanáct nových nízkopodlažních kloubových autobusů výrobce SOR Libchavy, které nabídnou vysoký standard pro komfortní cestování. Vozidla mají vyšší kapacitu cestujících, jsou vybavena klimatizací, vysokými pohodlnými sedadly a větším počtem LCD obrazovek s informacemi o zastávkách,“ říká Daniel Adamka, generální ředitel Arrivy.

PŘIPRAVUJEME: INTEGRACE VEŘEJNÉ DOPRAVY NA BENEŠOVSKU

V druhé polovině letošního roku dojde k rozšíření integrace autobusové veřejné dopravy v oblasti Benešovska. Na jednu jízdenku bude možné jezdit v rámci zaintegrovaných oblastí Středočeského kraje, ale také pražskou MHD. Díky Tarifu PID cestující ušetří zejména při pravidelném dojíždění. Na linkách PID lze v rámci pásmové i časové platnosti libovolně přestupovat mezi jednotlivými linkami různých dopravců. Dojde k jednoduššímu a přehlednějšímu vedení linek, provoz budehlídán koordinačním dispečinkem.
Termín zahájení integrace je plánován předběžně na červenec. 

Předložené materiály jsou prozatím stále pracovní a mohou se ještě změnit.
 V případě připomínek doporučujeme obyvatelům obcí obrátit se na své volené zástupce, se kterými jsou jízdní řády dojednávány. Alternativně je možné oslovit též organizaci IDSK, která z pověření Středočeského kraje integraci připravuje. Z kapacitních důvodů nemusí být na všechny přijaté podněty odpovídáno.

Více informací je zde: https://pid.cz/integrace-benesovska-2019/ 


PŘIPRAVUJEME: INTEGRACE VEŘEJNÉ DOPRAVY NA SLÁNSKU

Během letošního roku dojde k rozšíření systému Pražské integrované dopravy do oblasti Slánska. Na jednu jízdenku bude možné jezdit autobusy i vlaky v rámci zaintegrovaných oblastí Středočeského kraje, ale také například pražskou MHD. Díky Tarifu PID cestující ušetří zejména při pravidelném dojíždění. Na linkách PID lze v rámci pásmové i časové platnosti libovolně přestupovat mezi jednotlivými linkami různých dopravců. Budou platit standardy PID a provoz bude hlídán koordinačním dispečinkem.

Zahájení integrace na Slánsku se plánuje na přelom června a července letošního roku. Přesný termín se bude odvíjet od technické a personální připravenosti dopravců.

Předložené materiály jsou prozatím stále pracovní a mohou se ještě změnit. V případě připomínek doporučujeme obyvatelům obcí obrátit se na své volené zástupce, se kterými jsou jízdní řády dojednávány. Alternativně je možné oslovit též organizaci IDSK, která z pověření Středočeského kraje integraci připravuje. Z kapacitních důvodů nemusí být na všechny přijaté podněty odpovídáno.

Více informací je zde: https://pid.cz/integrace-slanka-od-2019/  Slavnostní zahájení provozu PID na Nymbursku a Kolínsku dne 11. března 2019

V neděli 10. března 2019 dojde k zapojení linek veřejné dopravy v oblasti v oblasti Poděbradska a Kolínska (Velimsko) a Nymburska (Křinecko) do systému Pražské integrované dopravy. Organizace IDSK a ROPID vydaly k této příležitosti informační letáky s jízdními řády, mapou a základními informacemi o linkách i jízdném, které budou zdarma k dostání v lokálních infocentrech, na městských a obecních úřadech, v informačních kancelářích OAD v Kolíně a Nymburce a v autobusech.

Slavností zahájení integrace se bude konat v pondělí 11. března u hlavního železničního nádraží v Nymburce. Z tohoto stanoviště bude krátce po 11. hodině vypraven historický autobus Škoda 706 RTO linkový, se kterým se cestující budou moci svézt zdarma. V 14:17 pojede tento autobus také z Poděbrad. 

Informační stánek

  • Nymburk, autobusové nádraží – pondělí 11. 3. v 10:00 — 11:00

Historický autobus pojede z Nymburka a z Poděbrad.


V okolí Nymburka, Poděbrad a Kolína vyjedou 10. března nové autobusové linky společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje.

Levnější cestování, více autobusových spojů a lepší návaznosti na vlaky – to jsou základní novinky, které čekají po 10. březnu na obyvatele 19 obcí Středočeského kraje. Šest nových linek Pražské integrované dopravy nahradí v další části Nymburska a Kolínska dosavadní autobusové spoje.

„Většinu území Středočeského kraje se nám podařilo začlenit do integrované dopravy už v loňském roce. Jsem ráda, že se komfort cestování obyvatel kraje konečně zlepší i na Nymbursku a Kolínsku. Občané i zde mohou jezdit levněji, na jednu jízdenku po celém kraji včetně Prahy, mají lepší návaznost i častější spoje. Doufám také, že se nám brzy podaří změnit i název PID, protože už je přežitý a nepřesný. Počet spojů a velikost zaintegrovaného území jsou nyní v našem kraji podstatně větší než v Praze,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

Šest nových linek Pražské integrované dopravy nahradí 10. března osm původních autobusových linek na Nymbursku, Kolínsku a Poděbradsku. Tyto oblasti se nachází v 5., 6. a 7. tarifním pásmu. Dopravu tu zajistí společnost Okresní automobilová doprava Kolín.

 NOVÉ AUTOBUSOVÉ LINKY PID

 673        Nymburk – Budiměřice – Chleby – (Nový Dvůr) – Oskořínek – Hrubý Jeseník – Mečíř – Křinec – Bošín – Sovenice

674        Nymburk – Budiměřice – Rašovice – Netřebice – Malý Vestec – Vestec – Křinec

(vybrané spoje pokračují jako linka H12 do Rožďalovic)

675        Kolín – Nová Ves I – Velim – Cerhenice – Cerhýnky – Dobřichov – (Radim) – Pečky

676        Nymburk – Kovansko – Bobnice – Jíkev – Studce – Loučeň

678        Poděbrady – Oseček – Sokoleč – Cerhenice – Cerhýnky – Dobřichov – Pečky

679        Poděbrady – Sokoleč – Oseček – Pňov-Předhradí – Velim – Vítězov – Kolín 

 Prodloužení stávající linky

 432        Linka bude od 10. března 2019 prodloužena od Lysé nad Labem a Milovic přes Luštěnice až do Mladé Boleslavi

 KOLIK TO STOJÍ

 „V integrovaných autobusech platí samozřejmě státní 75% slevy pro děti, studenty a seniory nad 65 let.,“ doplnil radní pro oblast dopravy Středočeského kraje František Petrtýl. „Ze všeho nejdůležitější je, že můžete používat jen jednu jízdenku, na kterou můžete přestupovat mezi autobusy a také mezi autobusy a vlaky. A to je vždy levnější, než když jste jeli kousek autobusem a pak jste si kupovali ve vlaku nebo v navazujícím autobuse další lístek. Navíc v integrovaných autobusech platí také celodenní jízdenky nebo měsíční, čtvrtletní a roční předplatní kupony.“

 Kompletní přehled cen jízdenek pro jednu cestu i pro každodenní cestování najdete na webu Pražské integrované dopravy. V případě jízdenek pro jednu cestu se cena odvíjí od doby jízdy a počtu projetých pásem.

 „Změny znamenají také více autobusů pro většinu obcí. Proti dnešku se v jízdních řádech nových linek objeví také víkendové spoje, spoje, které pojedou dopoledne v pracovní dny nebo později v podvečer, aby se lidé dostali domů i mezi 18. a 20. hodinou. To vůbec nebylo pro řadu obcí v této oblasti zatím běžné,“ doplnil ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Pavel Procházka. „Jsem přesvědčený, že nové autobusy si rychle najdou své cestující. Jakmile se cesta pro lidi zlevňuje, autobusy začínají jezdit častěji a autobusy s vlaky na sebe lépe navazují, mají o to lidé vždy zájem.“

 PODĚBRADY, KOLÍN, VELIM

          678 Poděbrady – Oseček – Sokoleč – Cerhenice – Cerhýnky – Dobřichov – Pečky

  • 679 Poděbrady – Sokoleč – Oseček – Pňov-Předhradí – Velim – Vítězov – Kolín 
  • 675       Kolín – Nová Ves I – Velim – Cerhenice – Cerhýnky – Dobřichov – (Radim) – Pečky

 Tyto autobusové linky navazují v Poděbradech na rychlíky z/do Prahy a mají také přípoje na osobní vlaky z/do hlavního města ve Velimi či Cerhenicích.

Sokoleč díky nové lince 679 získává přímé spojení s Kolínem. Navíc Sokoleč, Oseček a Pňov-Předhradí budou mít díky pravidelnému intervalu nových autobusů lepší spojení z/do Poděbrad – ráno každých 30 až 60 minut, dopoledne a odpoledne každou hodinu.

Cerhenice, Cerhýnky a Dobřichov budou mít díky koordinaci jízdních řádů linek 675 a 678 pravidelné spojení do Prahy. V Pečkách budou autobusy ráno i odpoledne navazovat na vlaky do Prahy a z Prahy každou hodinu, dopoledne zpravidla každé dvě hodiny.

 NYMBURK, KŘINEC, OSKOŘÍNEK, LOUČEŇ

          676       Nymburk – Kovansko – Bobnice – Jíkev – Studce – Loučeň

  • 678 Poděbrady – Oseček – Sokoleč – Cerhenice – Cerhýnky – Dobřichov – Pečky
  • 679 Poděbrady – Sokoleč – Oseček – Pňov-Předhradí – Velim – Vítězov – Kolín 

Nové autobusové linky 673, 674 a 676 budou většinou spojů navazovat v Nymburce na osobní vlaky i Rychlíky do/z Prahy i do/z Kolína.

Budiměřice a Křinec obslouží nově linky 673 a 674, které zajistí pravidelný interval do Nymburka po 30 minutách a dopoledne i odpoledne každou hodinu.

Nová linka 676 pojede z Nymburka do Kovanska, Bobnice a Jíkve mnohem častěji než dosavadní autobusová linka H17 a i zde přibudou víkendové autobusy. Vybrané spoje pojedou až na Loučeň, odkud už dnes jezdí do Nymburka linka 499.

PRODLOUŽENÍ LINKY 432 DO MLADÉ BOLESLAVI

Dnes jezdí linka 432 z Lysé nad Labem přes Milovice do Vlkavy a dál autobus pokračuje jako neintegrovaná linka 260432 do Mladé Boleslavi. Nově pojede linka 432 přímo z Lysé nad Labem přes Luštěnice až do Mladé Boleslavi a cestující budou mít možnost na celou cestu využít jedinou jízdenku.

Provoz v úseku Milovice – Vlkava – Mladá Boleslav bude výrazně navýšen novými spoji, díky nimž bude souhrnný interval do Mladé Boleslavi činit v ranní a odpolední špičce 60 minut a dopoledne 120 minut. Nově bude zaveden i víkendový provoz v intervalu čtyř hodin a spoje budou celotýdenně rovněž navazovat na směny ve ŠKODA AUTO. Prodloužená linka 432 pojede po hlavní silnici I/38 přímou trasou bez zajíždění do Němčic a do zastávek Luštěnice, Zelená a Luštěnice, Sluneční. Tyto zastávky nově obslouží linka H20 Loučeň – Mladá Boleslav.

Radní pro dopravu Středočeského kraje František Petrtýl a ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Pavel Procházka se zúčastnili čtvrtého ročníku konference v rámci projektu Železniční doprava pro kraje, který byl pořádán v TOP Hotelu Praha.

„Koncept těchto setkání vnímám velmi pozitivně a jsou velkým přínosem k tomu, aby cestování po železnici i na regionálních tratích bylo pro veřejnost komfortnější. Ve Středočeském kraji vyjede 9. prosince na 70 nových spojů a kraj vloží do provozu železničních linek v příštím roce navíc 63 milionů korun“, uvedl radní pro dopravu Středočeského kraje František Petrtýl.

Cílem projektu Železniční doprava pro kraje, který letošním rokem končí, bylo zvýšit efektivitu provozu železniční dopravy na regionálních tratích, zajistit provázanost železničních spojů mezi jednotlivými kraji i návaznost regionálních tratí na páteřní železniční síť či koordinovat představy krajských samospráv.

Během uplynulých čtyř let se konala krajská, meziregionální i mezinárodní setkání, jejichž cílem bylo mimo jiné domluvit se se zástupci krajů na dlouhodobější vizi efektivního využívání jednotlivých regionálních tratí.

 „Průběžná statistika nám ukazuje, že mezi občany Středočeského kraje je o cestování vlakem zájem. Za loňský rok evidujeme nárůst počtu cestujících v integrovaných oblastech o 14 % a integrací železnice na území celého kraje od začátku října očekáváme, že toto číslo bude během příštího roku daleko vyšší“, uvedl ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Pavel Procházka.

Projekt Železniční doprava pro kraje byl realizován s podporou Ministerstva dopravy a nejvyšších představitelů SŽDC a Českých drah. Během čtyř let se uskutečnilo celkem 44 krajských a mezikrajských setkání v 16 českých a moravských městech.

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
Od října letošního roku budou zaintegrovány všechny vlaky na celém území Středočeského kraje

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne 27. srpna 2018 schválilo aplikaci MOS, která umožní rozšíření integrace vlaků na celé území Středočeského kraje.

V současné době jsou zaintegrovány vlaky do sedmého vnějšího pásma. Od 1. října letošního roku dojde k rozšíření o osmé a deváté pásmo celkem v sedmi oblastech a dojde tak k integraci vlaků v celém Středočeském kraji.

„Od spoluobčanů v kraji mám na toto rozšíření jen samé pozitivní ohlasy a jsem tomu rád, že k němu dojde ještě během podzimu letošního roku. Občanům to přinese snadnější a levnější cestování za prací i za zajímavými místy ve středních Čechách,“ říká František Petrtýl, radní Středočeského kraje pro oblast dopravy.

Integrace vlaků bude rozšířena na celé území kraje, konkrétně v těchto sedmi oblastech: Benešovsko, Mladoboleslavsko, Nymbursko, Příbramsko, Rakovnicko, Kolínsko a Kutnohorsko.

„Dosud měl systém PID za Prahou jenom 7 vnějších pásem, dál nedosáhl. To ale na celý kraj nestačí, nově se proto zavádí pásma 8 a 9 pro území Středočeského kraje a otevírá se i možnost ve spolupráci s ostatními kraji přidat další pásma za hranicemi středních Čech, kam spádují naši obyvatelé. Od října bude možné jezdit na levnější jízdenky Pražské integrované dopravy všemi regionálními vlaky i rychlíky na území Středočeského kraje, autobusy budou postupně následovat,“ doplnil ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Pavel Procházka.

 

 

REGIONÁLNÍ DEN PID V ČELÁKOVICÍCH


Sobota 8. září 2018 od 9:00 do 17:00 hod. Akce se koná u příležitosti 145. výročí železniční trati 231 Praha - Nymburk
Celodenní program pro děti i dospělé!

Více informací naleznete v záložce Aktuality


NÁVRHY ŽELEZNIČNÍCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ NA OBDOBÍ 2018/2019 PRO TRATĚ V RÁMCI PID

Do 15.7.2018 máte možnost vyjádřit se k návrhu železničního jízdního řádu pro období 2018/2019, který je vydán Správou železniční dopravní cesty, s.o..

Více informací naleznete v záložce Aktuality


POSÍLENÍ AUTOBUSŮ PRAHA – MĚLNÍK A MĚLNÍK – KRALUPY NAD VLTAVOU OD 14. 5. 2018

Z důvodu stále se zvyšujícího počtu cestujících na trase Praha – Mělník a díky finančnímu přispění Středočeského kraje a města Mělníka dochází od 14. května 2018 k trvalému posílení linky 369 v ranní a odpolední špičce pracovních dnů. Zároveň se zavádí pravidelná víkendová obsluha na lince 466 mezi Mělníkem, Lužcem nad Vltavou a Kralupy nad Vltavou.

Více informací naleznete v záložce Aktuality


 POSILUJEME KAPACITU RANNÍCH SPOJŮ NA LINCE S6 Z BEROUNA PŘES RUDNOU DO PRAHY

Středočeský kraj s Prahou společně objednaly posilu nejvytíženějších vlaků linky S6 u Českých drah, a od dnešního dne tak mají ranní spoje na regionální trati Praha – Rudná u Prahy – Beroun více míst k sezení. Vlaky na lince S6 začínaly být v ranní špičce už přetížené.

Více informací naleznete v záložce Aktuality


APLIKACE PID

Vyhledejte si spojení linkami PID nebo si zjistěte časy odjezdů a zpoždění jednotlivých spojů z Vaší zastávky. V případě, že se v rámci sítě PID děje jakákoliv plánovaná či neplánovaná událost, která by mohla ohrozit Váš včasný příjezd do cíle, aplikace Vás navíc neváhá upozornit tak, abyste hned při plánování své cesty mohli v případě potřeby zvolit alternativní trasu.

Aplikace PID info je k dispozici pro platformy Android a iOS, získat ji můžete zdarma v obchodě Google Play, respektive App Store.

Více informací naleznete v záložce Aktuality
 zřizovatel Integrované dopravy Středočeského kraje

 Partner v systému

© Copyright Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace