Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) má na starosti regionální železniční dopravu i autobusové linky pravidelné autobusové dopravy (PAD), Středočeské integrované dopravy (SID) i Pražské integrované dopravy (PID). Naším cílem je ve spolupráci s organizací ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy), městy, obcemi a dopravci vytvořit společný integrovaný systém pro Středočeský kraj a Prahu, ve kterém budou moci cestující jezdit na 1 jízdenku různými druhy dopravy po území obou krajů.

 Aktuality

Radní pro dopravu Středočeského kraje František Petrtýl a ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Pavel Procházka se zúčastnili čtvrtého ročníku konference v rámci projektu Železniční doprava pro kraje, který byl pořádán v TOP Hotelu Praha.

„Koncept těchto setkání vnímám velmi pozitivně a jsou velkým přínosem k tomu, aby cestování po železnici i na regionálních tratích bylo pro veřejnost komfortnější. Ve Středočeském kraji vyjede 9. prosince na 70 nových spojů a kraj vloží do provozu železničních linek v příštím roce navíc 63 milionů korun“, uvedl radní pro dopravu Středočeského kraje František Petrtýl.

Cílem projektu Železniční doprava pro kraje, který letošním rokem končí, bylo zvýšit efektivitu provozu železniční dopravy na regionálních tratích, zajistit provázanost železničních spojů mezi jednotlivými kraji i návaznost regionálních tratí na páteřní železniční síť či koordinovat představy krajských samospráv.

Během uplynulých čtyř let se konala krajská, meziregionální i mezinárodní setkání, jejichž cílem bylo mimo jiné domluvit se se zástupci krajů na dlouhodobější vizi efektivního využívání jednotlivých regionálních tratí.

 „Průběžná statistika nám ukazuje, že mezi občany Středočeského kraje je o cestování vlakem zájem. Za loňský rok evidujeme nárůst počtu cestujících v integrovaných oblastech o 14 % a integrací železnice na území celého kraje od začátku října očekáváme, že toto číslo bude během příštího roku daleko vyšší“, uvedl ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Pavel Procházka.

Projekt Železniční doprava pro kraje byl realizován s podporou Ministerstva dopravy a nejvyšších představitelů SŽDC a Českých drah. Během čtyř let se uskutečnilo celkem 44 krajských a mezikrajských setkání v 16 českých a moravských městech.

 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
Od října letošního roku budou zaintegrovány všechny vlaky na celém území Středočeského kraje

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne 27. srpna 2018 schválilo aplikaci MOS, která umožní rozšíření integrace vlaků na celé území Středočeského kraje.

V současné době jsou zaintegrovány vlaky do sedmého vnějšího pásma. Od 1. října letošního roku dojde k rozšíření o osmé a deváté pásmo celkem v sedmi oblastech a dojde tak k integraci vlaků v celém Středočeském kraji.

„Od spoluobčanů v kraji mám na toto rozšíření jen samé pozitivní ohlasy a jsem tomu rád, že k němu dojde ještě během podzimu letošního roku. Občanům to přinese snadnější a levnější cestování za prací i za zajímavými místy ve středních Čechách,“ říká František Petrtýl, radní Středočeského kraje pro oblast dopravy.

Integrace vlaků bude rozšířena na celé území kraje, konkrétně v těchto sedmi oblastech: Benešovsko, Mladoboleslavsko, Nymbursko, Příbramsko, Rakovnicko, Kolínsko a Kutnohorsko.

„Dosud měl systém PID za Prahou jenom 7 vnějších pásem, dál nedosáhl. To ale na celý kraj nestačí, nově se proto zavádí pásma 8 a 9 pro území Středočeského kraje a otevírá se i možnost ve spolupráci s ostatními kraji přidat další pásma za hranicemi středních Čech, kam spádují naši obyvatelé. Od října bude možné jezdit na levnější jízdenky Pražské integrované dopravy všemi regionálními vlaky i rychlíky na území Středočeského kraje, autobusy budou postupně následovat,“ doplnil ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Pavel Procházka.

 

 

REGIONÁLNÍ DEN PID V ČELÁKOVICÍCH


Sobota 8. září 2018 od 9:00 do 17:00 hod. Akce se koná u příležitosti 145. výročí železniční trati 231 Praha - Nymburk
Celodenní program pro děti i dospělé!

Více informací naleznete v záložce Aktuality


NÁVRHY ŽELEZNIČNÍCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ NA OBDOBÍ 2018/2019 PRO TRATĚ V RÁMCI PID

Do 15.7.2018 máte možnost vyjádřit se k návrhu železničního jízdního řádu pro období 2018/2019, který je vydán Správou železniční dopravní cesty, s.o..

Více informací naleznete v záložce Aktuality


POSÍLENÍ AUTOBUSŮ PRAHA – MĚLNÍK A MĚLNÍK – KRALUPY NAD VLTAVOU OD 14. 5. 2018

Z důvodu stále se zvyšujícího počtu cestujících na trase Praha – Mělník a díky finančnímu přispění Středočeského kraje a města Mělníka dochází od 14. května 2018 k trvalému posílení linky 369 v ranní a odpolední špičce pracovních dnů. Zároveň se zavádí pravidelná víkendová obsluha na lince 466 mezi Mělníkem, Lužcem nad Vltavou a Kralupy nad Vltavou.

Více informací naleznete v záložce Aktuality


 POSILUJEME KAPACITU RANNÍCH SPOJŮ NA LINCE S6 Z BEROUNA PŘES RUDNOU DO PRAHY

Středočeský kraj s Prahou společně objednaly posilu nejvytíženějších vlaků linky S6 u Českých drah, a od dnešního dne tak mají ranní spoje na regionální trati Praha – Rudná u Prahy – Beroun více míst k sezení. Vlaky na lince S6 začínaly být v ranní špičce už přetížené.

Více informací naleznete v záložce Aktuality


APLIKACE PID

Vyhledejte si spojení linkami PID nebo si zjistěte časy odjezdů a zpoždění jednotlivých spojů z Vaší zastávky. V případě, že se v rámci sítě PID děje jakákoliv plánovaná či neplánovaná událost, která by mohla ohrozit Váš včasný příjezd do cíle, aplikace Vás navíc neváhá upozornit tak, abyste hned při plánování své cesty mohli v případě potřeby zvolit alternativní trasu.

Aplikace PID info je k dispozici pro platformy Android a iOS, získat ji můžete zdarma v obchodě Google Play, respektive App Store.

Více informací naleznete v záložce Aktuality
 zřizovatel Integrované dopravy Středočeského kraje

 Partner v systému

© Copyright Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace