Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) má na starosti regionální železniční dopravu i autobusové linky pravidelné autobusové dopravy (PAD), Středočeské integrované dopravy (SID) i Pražské integrované dopravy (PID). Naším cílem je ve spolupráci s organizací ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy), městy, obcemi a dopravci vytvořit společný integrovaný systém pro Středočeský kraj a Prahu, ve kterém budou moci cestující jezdit na 1 jízdenku různými druhy dopravy po území obou krajů.

Aktuality

ZMĚNA OBJEDNÁVKY NA VYBRANÝCH ŽELEZNIČNÍCH TRATÍCH VE STŘEDOČESKÉM KRAJI,  PLATNOST OD : 12. 12. 2021

Lokálky - TK.pdf Lokálky - TK.pdf
Size : 2903.792 Kb
Type : pdf

 

6. srpna 2021

Informace k omezení lokálních železničních tratích ve Středočeském kraji 

S analýzou provozu na málo využívaných lokálních tratích na území Středočeského kraje se na konci července seznámili středočeští radní, kteří odsouhlasili záměr zefektivnění veřejné dopravy a převedení výkonů z málo vytížených železničních tratí na autobusovou dopravu. Celková předpokládaná finanční úspora by měla dosáhnout cca 52 milionů korun. Rada kraje uložila radnímu pro oblast veřejné dopravy Petru Boreckému tento záměr kraje představit a projednat se zástupci samospráv dotčených obcí.    

Usnesení RK..pdf Usnesení RK..pdf
Size : 35.256 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 210.pdf Analýza vytížení trati 210.pdf
Size : 1546.978 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 012.pdf Analýza vytížení trati 012.pdf
Size : 1452.313 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 162.pdf Analýza vytížení trati 162.pdf
Size : 1880.986 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 204.pdf Analýza vytížení trati 204.pdf
Size : 1397.75 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 233.pdf Analýza vytížení trati 233.pdf
Size : 742.956 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 222.pdf Analýza vytížení trati 222.pdf
Size : 1435.008 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 095.pdf Analýza vytížení trati 095.pdf
Size : 986.681 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 062.pdf Analýza vytížení trati 062.pdf
Size : 1348.716 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 063.pdf Analýza vytížení trati 063.pdf
Size : 644.194 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 064.pdf Analýza vytížení trati 064.pdf
Size : 1545.94 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 076.pdf Analýza vytížení trati 076.pdf
Size : 1493.654 Kb
Type : pdf
Analýza vytížení trati 094.pdf Analýza vytížení trati 094.pdf
Size : 733.141 Kb
Type : pdf

 zřizovatel Integrované dopravy Středočeského kraje

 Partner v systému

© Copyright Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace