Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) má na starosti regionální železniční dopravu i autobusové linky pravidelné autobusové dopravy (PAD), Středočeské integrované dopravy (SID) i Pražské integrované dopravy (PID). Naším cílem je ve spolupráci s organizací ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy), městy, obcemi a dopravci vytvořit společný integrovaný systém pro Středočeský kraj a Prahu, ve kterém budou moci cestující jezdit na 1 jízdenku různými druhy dopravy po území obou krajů.

 Aktuality

                         

 17června 2021

Středočeský kraj a Praha sjednotí vizuální podobu integrované dopravy PID

Rada Středočeského kraje schválila novou vizuální podobu společného systému veřejné dopravy PID. Změní se nejen logo systému, ale i další návazné jednotící grafické prvky včetně nové jednotné podoby vozidel. Schválený návrh vychází ze soutěže realizované v roce 2019, ze které vybrala porota složená z nezávislých odborníků i ze zástupců Středočeského kraje a Prahy vítězný návrh studia superlative.works. Nyní tedy dojde k postupné náhradě původního loga a grafické identity PID za novou podobu. Všechna nově objednávaná vozidla budou nyní poptávána v barevné kombinaci červené a světle šedé s vertikálním členěním barevných pruhů. Rada hl. m. Prahy tuto změnu schválila v pondělí 14. června.

Cílem záměru na novou jednotnou vizuální podobu PID bylo prezentovat službu hromadné dopravy jako moderní, ale především srozumitelný a provázaný systém 21. století, usnadnit orientaci při cestování tak, aby cestující vždy našli všechny potřebné informace intuitivně na stejných nebo podobných místech, ve všech typech dopravních prostředků a bez ohledu na dopravce. V systému Pražské integrované dopravy je nyní zahrnuto 30 dopravců. Jednotlivých typů dopravních prostředků je v současné době kolem 70. Aktuálně se systém PID rozšiřuje na celé území Středočeského kraje, proto je vhodné začít implementovat novou moderní podobu tohoto systému reflektující pokrytí veřejné dopravy v rámci celého území Prahy i Středočeského kraje, a aby její uživatel na první pohled jasně identifikoval, že mu v daném vozidle platí jízdenka PID. Dosud platil odlišný grafický manuál pro městské autobusové linky v Praze a samostatně pro autobusy ve Středočeském kraji. U vlaků, tramvají i metra se dosud žádný jednotící styl neuplatňoval.  

„Situace, kdy jeden dopravní systém spravují dva organizátoři, je v naší zemi unikum a jsem rád, že tímto krokem bude nastaven jednotný vzhled vozidel v obou krajích a cestujícím tak bude na první pohled zřejmé, že se jedná o dopravní prostředky v integrovaném dopravním systému PID, která jim kromě komfortní dopravy poskytuje mnoho výhod,“ uvedl radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje Petr Borecký.

„Jednotný vzhled podoby vozidel jednoznačně vítám, jelikož tímto krokem skončí nejednotnost vizuálu, který zde v případě Středočeského kraje a Prahy doposud byl a pro cestujícího mohlo být matoucí, zda jede vozidlem PID či nikoliv,“ konstatoval ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

„Všechny nové vozy PID budou mít do budoucna novou tvář: moderní barevné řešení, díky kterému snadno každý rozpozná dopravní prostředky, kde platí Lítačka. Jednotná podoba má vyzdvihnout hlavní přínos integrované dopravy, což je možnost cestovat napříč Prahou i regionem na jednu jízdenku bez ohledu na druh dopravy či dopravce. Postupně bude podoba každého autobusu, tramvaje, vlaku nebo metra neodmyslitelně patřit k jedné značce – té naší, pro kterou dopravci jezdí. Budování silné vizuální a hlavně jednotné́ identity MHD není nic neobvyklého. Je to značka jako každá jiná a evropské metropole s kvalitní veřejnou dopravou jdou touto cestou – namátkou žlutý Berlín, červený Londýn nebo modrý Stockholm. Nový design také myslí na vozíčkáře a rodiče s kočárky. Navádění bude mnohem více uživatelsky příjemné a přehledné. Dnes se musí lidé orientovat podle malých samolepek u dveří, které přestanou být vidět po otevření dveří. Teď je vystřídá jasné a výrazné navádění, které nikdo nepřehlédne. Zároveň nebudeme vynakládat žádné náklady navíc. Jde o to, že všechny dopravní prostředky, které budeme nakupovat, výrobci rovnou zhotoví v jednotném designu,“ řekl náměstek pražského primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Nový grafický manuál, jehož konkrétní výstupy budou ještě během letošního roku dolaďovány a pilotovány, obsahuje nejen nové logo PID a z něj odvozené grafické výstupy a podobu jednotlivých typů vozidel, ale také nové logo organizátorů dopravy IDSK a ROPID včetně třeba uniforem jejich provozního personálu. „Ke stávajícím základním výkresům 20 typů vozidel bude ještě letos doplněno zbylých cca 50 typů a podtypů včetně aktuálních vzorů pro nejbližší chystané nákupy nových vozidel jednotlivými dopravci. Finalizovaný manuál se pak stane závaznou přílohou standardů kvality PID, které platí pro všechny dopravce PID v Praze i Středočeském kraji včetně připravovaných soutěží na nové autobusové dopravce od roku 2024. V cílovém stavu bude v systému PID zapojeno cca 700 vozů metra, 900 tramvají, 350 vlaků a 3000 autobusů, chystají se také trolejbusy,“ doplňuje ředitel ROPID Petr Tomčík.

Detaily nového manuálu budou ještě v průběhu letošního roku projednávány a dolaďovány s jednotlivými dopravci, výrobci vozidel i zástupci jednotlivých skupin cestujících, zejména těch s pohybovým omezením nebo nevidomých a slabozrakých. Nové piktogramy a samolepky pak budou pilotovány na vybraných prototypech vozidel.

V novém designu budou dodávána všechna další nově pořizovaná vozidla nebo vozy, které projdou modernizací či velkou opravou a musely by se stejně nově lakovat nebo polepovat. Nové grafické řešení se netýká tradiční ikonické tramvaje T3 a zatím ani některých dalších typů vozidel, u nichž se v dohledné době neočekává nutnost přelakování (např. tramvaje typu 15T nebo metro typu M1). Aplikace nového barevného řešení pouze na nové nebo rekonstruované vozy tedy znamená, že objednatelé dopravy nevynaloží jakékoliv další vícenáklady na tuto změnu. Naopak, díky ekonomičtější variantě menšího počtu barev, které jsou odolnější vůči běžnému provoznímu znečištění, přinese tato změna úspory. Náklady na soutěž a vytvoření grafického manuálu byly 1 940 000 Kč.

Detaily o novém logu a vzhledu vozidel PID

Nová podoba vozidel využívá červenou barvu, jako základní pojítko mezi Prahou a Středočeským krajem, která je právě tradiční barvou ikonické tramvaje T3 (pracuje dokonce se stejným odstínem z T3). Zároveň je červená i barvou loga hlavního města a červenou obsahuje také logo Středočeského kraje. Červená je doplněna odstínem světle šedé, která sjednocuje dosavadní rozdílné lakování dopravních prostředků. Aktuálně se totiž využívá minimálně 12 různých odstínů barev (mimo vlaků, kde je barev ještě více), nové řešení pak počítá pouze se 3 barvami (včetně vlaků). 

Nejvýraznějším prvkem na vozidlech budou červené vertikální pruhy, které vycházejí z nového vizuálního stylu. Podpoří bezpečnost v provozu, snadnou viditelnost na dálku a orientaci při nastupování, neboť zpravidla označují jednotlivé dveře. Zároveň pražskou a středočeskou dopravu nezaměnitelně odliší od okolních dopravních systémů. Zvolený odstín šedé navíc podpoří dojem celkově čistějších vozidel, na dosud používaných bílých lacích bylo znečištění způsobené běžným provozem více patrné. Výraznější použití nového loga PID pak posílí povědomí o jednotnosti systému napříč všemi druhy dopravy.

Základem nového loga je litera „i“ s výraznou tečkou, která symbolizuje dopravní cestu a zastávku, výsek orientačního plánu, ale také figuru člověka/cestujícího. Zastupuje též slovo “integrovaná” ve značkách PID nebo ROPID. Písmo PID Grotesk, které na míru vytvořil přední český typograf Tomáš Brousil, splňuje požadavky na bezproblémovou čitelnost v tisku i na displejích.

Vítězné grafické studio superlative.works

Autoři: MgA. Petr Štěpán, Bc. Bohumil Vašák, Doc. MgA. Mikuláš Macháček. 

Designéři Mikuláš Macháček, Petr Štěpán a Bohumil Vašák se spojili pod hlavičkou superlative.works.

Dohromady představují vice jak 60 let zkušenosti s tvorbou corporate identity a grafickým designem v dopravě (mj. Petr Štěpán obdržel cenu Czech Grand Design za orientační systém a vizuální styl Českých drah). Kromě aplikovaného designu se zajímají o jeho sociální přesahy a jsou pedagogicky činní. Autoři mají za sebou zakázky pro velké značky ze soukromé i státní sféry, např. práci pro Českou televizi, gastronomické skupiny Ambiente a Together nebo Divadlo Archa a Činoherní klub. Mikuláš Macháček je také vedoucím pedagogem Ateliéru grafického designu 2 na FaVU VUT v Brně. 

 

2. června 2021

Od června se ve Středočeském kraji rozjíždí historické parní vlaky

Cestující ve Středočeském kraji a v hlavním městě Praze se mohou od června svézt několika nostalgickými vlaky taženými parními lokomotivami. Půjde o okružní jízdy do oblasti dolního Posázaví nebo malebným Prokopským údolím a Pražským Semmeringem.

„Cestování nostalgickými vlaky krásnou přírodou Středočeského kraje bude jistě nevšedním zážitkem nejen pro nadšence železnice, ale pro všechny, kteří si budou chtít zpestřit léto a užít si pohodový výlet za zajímavými místy ve středních Čechách. Pokud se například rozhodnete pro výlet legendárním Posázavským Pacifikem, můžete mimo jiné navštívit hrad v Týnci nad Sázavou s vyhlídkou ze strážní věže,“ uvedl Petr Borecký, radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy.

„Posázaví bylo vždycky jedním z hlavních cílů pražských výletníků. Prokopské údolí a nejhezčí pražská železniční trať Pražský Semmering znovu nadchne svojí neopakovatelnou atmosférou i úchvatnými výhledy. Proto vítám každou další možnost, jak zpestřit Pražanům cesty do přírody a za zážitky, o to více po dlouhém turistickém půstu způsobeném pandemií koronaviru,“ doplňuje náměstek primátora hlavního města Prahy Adam Scheinherr

„Velmi mě těší, že můžeme i v letošním roce znovu, ve spolupráci s Prahou a Středočeským krajem, nabídnout nejen fanouškům železnice jedinečný a nezapomenutelný zážitek z jízdy historickými vlaky. Vlaky budou taženy parní lokomotivou 434.2186 přezdívanou Čtyřkolák, jejíž výroba započala již na konci 19. století. Soupravu doplní historické osobní vozy a chybět nebude ani restaurační vůz s občerstvením,“ říká ředitel Regionálního obchodního centra ČD v Praze Jakub Goliáš a dodává: „Jízdy jsou naplánovány vždy na jeden víkend v měsíci, a to od června do října. Tradičně se těší obrovskému zájmu, doporučuji tedy všem cestujícím využít možnosti nákupu jízdenek v předprodeji na všech pokladnách a nově také v e-shopu Českých drah.“

Vlak „Párou Posázavím“ vyjede poprvé v sobotu 12. června na okružní výlet do oblasti dolního Posázaví a Ladova kraje s možností navštívit Týnce nad Sázavou. Historická souprava pojede po jedné z našich nejkrásnějších lokálek, romantickým krajem kolem řeky Vltavy a Sázavy, které za první republiky dali trampové název Posázavský Pacifik a ten jí zůstal dodnes. Než se vlak vydá na další cestu, budou mít cestující dostatek času prohlédnout si město Týnec nad Sázavou a jeho památky. Navštívit lze například městské muzeum s expozicí týnecké kameniny, hrad s vyhlídkou ze strážní věže anebo se jen tak projít podél řeky Sázavy.

V neděli 13. června se mohou zájemci prvně vydat „Párou Prahou“. Vlak vyjede z pražského smíchovského nádraží, bude pokračovat přes Zličín do Hostivice a zpět po stejné trase do stanice Praha-Smíchov. Z provozních důvodů půjde tento den o jedinečnou příležitost užít si nevšední výhledy na město z Pražského Semmeringu hned dvakrát. Jde o trať, která si pro svůj profil, okolní přírodní scenérie a dva historické viadukty vysloužila označení odvozené podle známé rakouské horské železnice. Přímo z vlaku je možné obdivovat bájnou vyšehradskou skálu, pankráckou pláň s moderními budovami a při jízdě po železničním mostě přes Vltavu také panorama Pražského hradu a historické Prahy. V následujících termínech již bude trasa tohoto vlaku opět okružní s jízdou Prokopským údolím.

Zajímavý zážitek nabídne od 6. června rovněž Kolínská řepařská drážka, kde bude kromě vlaků tažených dieselovou lokomotivou ve vybrané dny v provozu i parní lokomotiva. Každou sobotu od 10. července bude možnost svézt se parním vlakem také po tzv. Kolešovce. Historický vlak proveze cestující po  trati podél chmelnic mezi Lužnou u Rakovníka a Kolešovicemi třikrát denně. V Lužné u Rakovníka je možné navštívit také muzeum Českých drah s početnou sbírkou železničních vozidel.    

 

 zřizovatel Integrované dopravy Středočeského kraje

 Partner v systému

© Copyright Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace