Změna podmínek pro bezplatnou přepravu ukrajinských válečných uprchlíků od 10. 3. 2022

 

Od 10. března 2022 se v rámci Pražské integrované dopravy upravují podmínky pro uznávání bezplatné přepravy pro ukrajinské občany. Nově bude nutné doložit nárok na přepravu za 0 Kč jedním z následujících způsobů: 

- cestovním pasem Ukrajiny s vízem strpění vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR
- hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem s vízem strpění vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR

Pro překlenutí doby od příjezdu uprchlíků z Ukrajiny do získání potřebného víza v České republice bude uznáno i razítko s datem překročení hranice EU v cestovním pase, avšak ne s datem starším než 23. 2. 2022, a to po dobu maximálně 30 dnů od vstupu na území EU. Dosud vydané jízdenky pro hosta včetně jejich variant zůstávají i nadále v platnosti. Nově už při splnění výše uvedených podmínek není nutné o jízdenku pro hosta žádat. Bezplatná přeprava je za těchto podmínek povolena ve všech dopravních prostředcích na linkách Pražské integrované dopravy na území Prahy a Středočeského kraje vyjma vlaků (tam se řídí obdobnými pravidly jednotlivých železničních dopravců).

Všichni ostatní občané Ukrajiny, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, necestují zdarma a přepravují se dle Tarifu PID.

Víza strpění vydává Cizinecká policie – bližší informace zde:

https://www.mvcr.cz/clanek/pracoviste-mv-odboru-azylove-a-migracni-politiky-praha.aspx

UA-prepravni porminky

 

© 2021 Vytvořil: COMPUTER HELP, spol. s r. o.  |  Design: Vibes Vision

Facebook