Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo slevy na jízdném pro válečné veterány

Zastupitelstvo Středočeského kraje schválilo na svém zasedání dne 28. března úpravy tarifu Pražské integrované dopravy (PID) ve Středočeském kraji a tarifu Středočeské integrované dopravy (SID). Mimo jiné zde schválilo zavedení slevy pro držitele Průkazu válečného veterána.

Úpravy tarifů přináší do veřejné dopravy Středočeského kraje novinku v podobě slevy pro držitele Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu a pro držitele Osvědčení/ Průkazu válečného veterána. Pro získání slevy musí mít osoba PID Lítačku, ke které ji bude vydán kupon s platností 365 dní za 365,-Kč.

Zavedení slevy pro držitele Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu a pro držitele Osvědčení / Průkazu válečného veterána.

Účastník odboje a odporu proti komunismu je osoba, která měla v době nesvobody státní občanství Československé socialistické republiky nebo jejích právních předchůdců a dále i osoba, která byla československého státního občanství rozhodnutím státních orgánů v době nesvobody zbavena a zároveň vedla v době nesvobody některou z forem odboje a odporu proti komunismu. Jedná se o 1 formu – současně s osvědčením se přiznává i postavení válečného veterána, i o formu 2, která není spojena s postavením válečného veterána. Osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu vydává Ministerstvo obrany na základě žádosti občana.

Válečným veteránem je státní občan České republiky, který po 8. květnu 1945 jako voják v činné službě, příslušník armády, která v rozhodné době byla považována za armádu spojeneckou, nebo příslušník armády státu, jehož je Česká republika právním nástupcem, anebo jako příslušník bezpečnostního sboru konal službu, dále státní občan České republiky, který jako zaměstnanec ústředního orgánu státní správy, bezpečnostního sboru nebo ozbrojených sil plnil úkoly v místě ozbrojeného konfliktu anebo v místě s výrazně zhoršenou bezpečnostní situací nebo v jiné zahraniční misi a občan České republiky, který byl účastníkem národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a je nositelem osvědčení podle § 1 odst. 1 písm. a) až f) zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění pozdějších předpisů. Osvědčení a průkaz válečného veterána vydává Ministerstvo obrany na základě žádosti občana.

Žádost o kupon je možné vyřídit pouze v Praze na pracovišti DPP Na Bojišti. Při žádosti o kupon je nutné se prokázat občanským průkazem a osvědčením účastníka odboje a odporu proti komunismu, nebo průkazem válečného veterána. Kupon bude nahrán v PID Lítačce, při cestování již není nutné se prokazovat dalším průkazem či osvědčením. Tento kupon bude mít platnost u všech dopravců v Tarifu PID v rámci Středočeského kraje, není možné ho využít pro cesty mezi pásmy P, 0, B pokud se nejedná o dojezd do Prahy. Rovněž není možné jej využívat v tarifních pásmech PID, které se nacházejí mimo území Středočeského kraje (např. tarifní pásmo 11, 12), nebo ho uplatňovat ve městech s vlastním tarifem MHD, kde není tarif PID uznáván. 

© 2021 Vytvořil: COMPUTER HELP, spol. s r. o.  |  Design: Vibes Vision

Facebook