Dnes dopoledne proběhlo pracovní jednání Mikroregionu Voticko na téma „Veřejná železniční a autobusová doprava ORP Votice 2023“

 

Od 11. prosince 2022 dojde ke změně časů jízdních řádů a koncepce rychlíkového i zastávkového provozu železniční dopravy na trati č. 220 a č. 223 z důvodu dokončení a zprovoznění železničního koridoru Votice – Sudoměřice. Na území ORP Votice se nachází celá řada autobusových linek, které mají na rychlíky či osobní vlaky dnes zajištěnou garantovanou přestupní vazbu, která by od prosince byla zrušena.  Z tohoto důvodu dnes proběhlo setkání zástupců dotčených obcí se zástupci Integrované dopravy Středočeského kraje, na kterém bylo mimo jiné projednáno možné řešení návazností autobusových linek na vlaky.

 

Cílem tohoto setkání bylo najít včasné řešení, jak aktuální zavedený systém veřejné dopravy v celém regionu upravit – s tím, aby byly zachovány potřebné vazby na železniční dopravu a přitom nedošlo k doprovodným problémům v jiných částech regionu zejména s ohledem na dojíždění žáků a studentů do škol.

 

Pracovní schůzka byla rozdělena do několika dílčích etap dle jednotlivých částí regionu.

  1. Koncepce a rozvoj železniční dopravy jako páteřního dopravního segmentu v regionu (rychlíkový a zastávkový provoz, modernizace vlaků, přestupy na dálkovou dopravu, podpora venkova a vnějšího prstence okolo Prahy)
  2. Přestupy na rychlíky R17 z linek PID 550, 452, 566 a 558 v Olbramovicích (volba prioritního směru přestupu, nutnost přestupu i z čistě regionálních linek 566 a 558, dopady změny časů na ostatní linky – zejména na 553)
  3. Přestupy na osobní vlaky S90 ve Voticích (spojení Votice, centrum – Votice,žel.st., Sedlec-Prčice – Praha, PID 532)
  4. Přestupy na osobní vlaky S90 v Heřmaničkách (spojení Sedlec-Prčice – Tábor/Benešov a zpět)
  5. Přestupy na osobní vlaky S90 v zastávkách Střezimíř a Mezno (koncepce linek PID 568, 569 a 451, autobus jako „napáječ“ vlaků, vliv časových změn autobusů na ostatní vazby – zejména na PID 401 v Miličíně a ze směru Borotín)

 

„Naší snahou je samozřejmě nalézt takové řešení, které bude v maximální možné míře vyhovovat obyvatelům dotčených obcí a zároveň díky němu nedojde k zásadním problémům při cestování veřejnou dopravou do škol a do zaměstnání,“ uvedl ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

 „Dokončení železničního koridoru přinese pokrok a rychlou železnici. Spolu s tím i nutnost zasáhnout do fungující autobusové dopravy, která v ORP Votice navazuje na stávající časy vlaků, které se v prosinci změní. Před obcemi a Krajem tak stojí velká výzva, kterou podle mého názoru společně zvládneme. Věřím, že se obcím podařilo spolu s Integrovanou dopravou Středočeského kraje vyjasnit si vzájemně své priority. V prosinci tak podle mne nepochybně zůstanou zachovány klíčové zažité vazby do škol a zaměstnání a dojde zároveň k prohloubení návazností z autobusů na vlaky,“ uvedl starosta města Votice Jiří Slavík

© 2021 Vytvořil: COMPUTER HELP, spol. s r. o.  |  Design: Vibes Vision

Facebook