Radní schválili smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti s krajem Vysočina

 

Rada Středočeského kraje schválila na dnešním zasedání smlouvu o vzájemném zajištění dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina a Středočeského kraje veřejnou linkovou osobní dopravou. Smlouva je uzavírána v souvislosti se zadávacím řízením Kraje Vysočina na výběr autobusových dopravců pro mezikrajské linky. S podpisem musí souhlasit ještě zastupitelé. 

 

Oba kraje si uvědomují potřeby neustálého zkvalitňování nabídky veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou. Smlouva je uzavírána se záměrem přispět k udržitelnému rozvoji veřejné linkové dopravy s cílem dále zlepšovat a rozvíjet veřejné služby v přepravě cestujících a optimalizovat náklady vynakládané na tyto služby. Rozvojem mezikrajské spolupráce dojde ke zkvalitnění a k zatraktivnění veřejné dopravy pro cestující zejména v oblasti Posázavska a Vlašimska a ke zvýšení konkurenceschopnosti veřejné dopravy vůči individuální automobilové dopravě. „Dnešní stav je takový, že oba kraje objednávají veřejné služby v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou pouze na svém území. Po uzavření této Smlouvy dojde k narovnání smluvních vztahů mezi kraji a dopravci. Středočeský kraj tak bude objednávat nově spoje i na území Kraje Vysočina se stávajícími smluvními dopravci, kteří se mimo jiné zapojí též do integrovaného dopravního systému PID,“ vysvětluje radní pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

 

Na území Kraje Vysočina budou tyto spoje zahrnuty po vzájemné dohodě i do integrovaného dopravního systému Veřejná doprava Vysočiny. Naopak Kraj Vysočina bude objednávat autobusovou dopravu i na území Středočeského kraje na základě svých smluv o veřejné službě v přepravě cestujících. Spoje, které bude objednávat Kraj Vysočina, budou zahrnuty jak do integrovaného dopravního systému Veřejná doprava Vysočina, tak i do Pražské integrované dopravy. Kraje taktéž mají zájem na rozvoji svých území přilehlých k hranicím sousedního kraje při vědomí spádovosti obcí na území jednoho kraje do obcí na území druhého kraje a naopak. „Rozvoj území v budoucnu přinese i další plánovaná integrace veřejné linkové dopravy do systému Pražské integrované dopravy a to konkrétně integrace oblasti Čáslavka. Finanční vyrovnání mezi kraji bude probíhat kvartálně na základě skutečně dosažených tržeb za dané zúčtovací období,“ doplňuje Borecký.

 

V rámci smlouvy se obě strany zavazují vzájemně zabezpečit, aby příspěvková organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) a Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina navzájem spolupracovaly při přípravě a rozvoji mezikrajských linek, přičemž spolupráce spočívá v činnostech zahrnujících smluvní, ekonomické, dopravně inženýrské, tarifní a technické zajištění systému, včetně dalších organizačních činnostech potřebných k bezproblémovému fungování veřejných služeb v přepravě cestujících.

© 2021 Vytvořil: COMPUTER HELP, spol. s r. o.  |  Design: Vibes Vision

Facebook