Dnes byl slavnostně zahájen provoz nových autobusových zastávek v Královském městě Slaný, které jsou situovány blízko Základní školy Na Hájích

 

Od 4. září budou nové zastávky „Slaný, Na Hájích“ obsluhovat autobusové linky PID 456 a 592.

„Královské město Slaný si plně uvědomuje důležitost investic do bezpečnosti v dopravě. Proto jsme letos vybudovali nové autobusové zastávky u školy Na Hájích. Od září sem budou nasměrovány autobusy vozící školáky, kteří tak nebudou muset přecházet rušnou křižovatku na Dolín,“ sdělil místostarosta města Slaný Pavel Rubík.

„Spolupráce s vedením města Slaný je příkladná, neboť město svými investicemi i do nových zastávek výrazně zlepšuje dostupnost veřejné dopravy občanům i návštěvníkům města Slaný,“ uvedl ředitel IDSK Zdeněk Šponar a dodává: „Kolegové jsou samozřejmě připraveni ke spolupráci při vzniku dalších, dosud chybějících zastávek – například Slaný, Palackého (pro směr z centra), U Stadionu (pro směr do centra) nebo úpravách vjezdu na autobusové nádraží, kdy veškeré tyto investice pomohou zkvalitnit veřejnou dopravu na úroveň 21. století“.

Tyto nové zastávky splňují podmínky Standardů zastávek PID, mezi které patří mj. bezbariérový přístup, díky kterému mohou rodiče s dětmi, osoby se sníženou pohyblivostí či senioři do nízkopodlažního autobusu bez problémů nastoupit. Pro snazší cestování veřejnou dopravou a komfort cestujících proto Integrovaná doprava Středočeského kraje postupně objednává stále více nízkopodlažních klimatizovaných vozidel.

© 2021 Vytvořil: COMPUTER HELP, spol. s r. o.  |  Design: Vibes Vision

Facebook