Dnes byl slavnostně zahájen provoz nové zastávky „Sibřina, škola“

Do integrace obce Sibřina do systému PID v roce 2000 zastávka „Sibřina, škola“ na tomto místě již existovala, avšak z důvodu změny linkového vedení a faktu, že původní základní škola byla v roce 1996 zrušena, zanikla i tato zastávka. V roce 2020 byla škola obnovena a od tohoto momentu byla snaha obce v místě původní zastávky vybudovat zastávku novou. To se nakonec povedlo a od 3. 9. 2023 bude tato zastávka v provozu. Jedná se jednosměrnou zastávku přilehlou k zahradě základní školy v ulici Říčanská. Novou zastávku „Sibřina, škola“ budou obsluhovat autobusové linky PID 303 a 765. Linka PID 303 bude zastávku obsluhovat závlekem tak, aby spoje propojily všechny části obce Sibřina se základní školou. V ranní špičce bude do zastávky zajíždět jeden pár spojů na začátek vyučování, v odpolední špičce dva páry spojů. Linka 765 pak spojí především obec Sluštice se základní školou. Zastávku bude obsluhovat jeden ranní spoj ze směru od Říčan/Sluštic a tři spoje ve směru do Sluštic/Říčan. Otáčení autobusů bude řešeno v místě dnešního parkoviště, které bude od září 2023 zrušeno. „Vedení obce Sibřina a jistě i budoucí uživatelé zastávky vítají, jak rychle se podařilo zřídit novou zastávku u naší základní a mateřské školy Sibřina. Komunikace s PID byla bezproblémová. Po obdržení standardů, jak má nová zastávka vypadat, vedení obce nechalo zpracovat dopravní návrh a po úspěšném odsouhlasení PČR a Odborem dopravy středočeského kraje, zadalo rekonstrukci původní zastávky místní firmě GPF Stavební, která vybudovala vše k plné spokojenosti a ve velmi krátkém čase. Nová zastávka je pro obec důležitá hlavně z důvodu velké vzdálenosti ZŠ a MŠ Sibřina od obce. Tato skutečnost nutila rodiče používat k dopravě pouze osobní automobily, bez jakékoliv alternativní možnosti dopravy. Autobusové spojení umožní nejen pohodlnou dopravu dětí do školy, ale i sníží dopravní zatížení obce a automobilový provoz v objektu ZŠ a MŠ Sibřina,“ uvedl Luděk Havel, starosta obce Sibřina. "Vedení školy děkuje obci Sibřina a Krajskému úřadu Středočeského kraje za pomoc při zajištění dopravy dětí domů ze školy. Bezpečné cestování našich žáků umožňuje nově zřízená zastávka v těsné blízkosti školy. Její vybudování je důležitým krokem při řešení dopravní dostupnosti školy pro děti z okolí," doplnila Markéta Zemanová, ředitelka ZŠ a MŠ Sibřina. Tato nová zastávka splňuje podmínky Standardů zastávek PID, mezi které patří mj. bezbariérový přístup, díky kterému mohou rodiče s dětmi, osoby se sníženou pohyblivostí či senioři do nízkopodlažního autobusu bez problémů nastoupit. Pro snazší cestování veřejnou dopravou a komfort cestujících proto Integrovaná doprava Středočeského kraje postupně objednává stále více nízkopodlažních klimatizovaných vozidel.

 

© 2021 Vytvořil: COMPUTER HELP, spol. s r. o.  |  Design: Vibes Vision

Facebook