NOVÉ PODMÍNKY BEZPLATNÉ PŘEPRAVY PRO OBČANY UKRAJINY OD 1. KVĚTNA 2022

Středočeský kraj od 1. května 2022 upraví podmínky bezplatné přepravy pro občany Ukrajiny, kteří prchají do České republiky před ruskou agresí na Ukrajině. Nově bude v rámci Pražské integrované dopravy na území Středočeského kraje umožněno cestovat zdarma za stejných podmínek jako ve vlacích v celé České republice, tedy po dobu maximálně 5 dní od získání dokladů o dočasné ochraně.

UA-1.kveten

Na základě rozhodnutí Rady Středočeského kraje ze dne 21. dubna 2022 bude od 1. května 2022 poskytována přeprava za 0 Kč na linkách Pražské integrované dopravy na území Středočeského kraje (vnější tarifní pásma) všem občanům Ukrajiny, kteří se prokážou jedním z následujících dokladů o dočasné ochraně vydaných Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR:

  • ukrajinský cestovní doklad s vízem (vlepený štítek nebo razítko) za účelem dočasné ochrany (označeno kódem D/DO/667)
  • hraniční průvodka s vlepeným vízovým štítkem s vízem za účelem dočasné ochrany nebo razítko s vízem za účelem dočasné ochrany (označeno kódem D/DO/667), není-li na hraniční průvodce vlepena fotografie, musí cestující předložit i ukrajinský doklad totožnosti

Přeprava bude umožněna po dobu 5 dnů, počínaje dnem, ve kterém bylo cestujícímu vyznačeno vízum (razítko s vízem) za účelem dočasné ochrany. Přeprava za 0 Kč se poskytuje též cestujícím mladším 18 let, které osoby s platným nárokem doprovází.

Podmínky na území hl. m. Prahy (tarifní pásma P, 0, B) se zatím nemění.

Pro připomenutí, jako doklad na přepravu za 0 Kč na území hl. m. Prahy (kromě vlaků, které se řídí aktuálně platným cenovým výměrem Ministerstva financí ČR) platí následující doklady o dočasné ochraně vydané Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR:

  • ukrajinský cestovní doklad s vízem strpění (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/VS/U) nebo s vízem za účelem dočasné ochrany (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/DO/667)
  • hraniční průvodka s vízem strpění (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/VS/U) nebo s vízem za účelem dočasné ochrany (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/DO/667), není-li na hraniční průvodce vlepena fotografie, musí cestující předložit i ukrajinský doklad totožnosti

Již vydané „Jízdenky pro hosta“ zůstávají v platnosti do data vyznačeného na jízdence. Tyto jízdenky platí pouze na území hl. m. Prahy (pásma P, 0 a B) a neplatí ve vlacích. Nové „Jízdenky pro hosta“ se již nevydávají.

© 2021 Vytvořil: COMPUTER HELP, spol. s r. o.  |  Design: Vibes Vision

Facebook