Ředitelé IDSK a CITYA podepsali memorandum o vzájemné spolupráci v rámci realizace pilotního projektu v oblasti poptávkové dopravy

 

„Snažíme se přejímat tu nejlepší praxi z vyspělých integrovaných systémů v Evropě a poptávková doprava je koncept, který je v moderních západních zemích využíván. Podpisem tohoto memoranda s technologickou společností CITYA dáváme jasně najevo, že chceme mimo jiné prosazovat změny, které povedou k možnosti zavedení poptávkové dopravy v tzv. plně dynamickém modelu v závazku veřejné služby ve Středočeském kraji,“ uvedl Zdeněk Šponar, ředitel IDSK.

„IDSK chce pomocí operativní hromadné dopravy na Českobrodsku zkvalitnit život lidem a zároveň ušetřit náklady na provoz veřejné dopravy. To dnes nejde bez dat a nejmodernějších technologií. CITYA díky svému know-how a technologiím zkracuje dobu cestování a zvyšuje komfort cestujících. V případě Českobrodska pomůžeme s tím, aby se především večer dostali místní pohodlně a rychle domů z vlakového nádraží a mohli díky tomu ráno nechat auto doma. Právě návazná autobusová doprava je zde problém. Mám radost ze spolupráce s jedním z největších organizátorů veřejné dopravy v České republice,” říká Dominik Janík, ředitel start-upu CITYA, který spolupracuje s desítkami měst a krajů v České republice, Polsku a na Slovensku. 

Nedávno CITYA podepsala také smlouvu s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy na modelování bezbariérové a seniorské dopravy v hlavním městě. Expanduje také do USA, kde v Texasu pomáhá s dopravní obsluhou místnímu dopravnímu podniku i univerzitě.  

Takzvaná poptávková doprava je koncept dopravy, která nepracuje s fixními trasami, jízdními řády nebo časy jako klasická linková doprava. Umožňuje zcela dynamickou tvorbu tras, které jsou vytvořeny na míru cestujícím podle jejich skutečné poptávky. Tento doplňkový způsob veřejné dopravy úspěšně funguje v mnoha evropských zemích a pro jeho úspěch hrají zásadní roli moderní technologie. Ty mají na starosti sběr a zpracování poptávek od cestujících a jejich přeměnu v konkrétní optimalizované trasy, a to vše v reálném čase. Objednávání cest a plánování tras zajistí plně automatická dohledová aplikace založená na umělé inteligenci.

Rada Středočeského kraje podpořila záměr pilotního zavedení poptávkové veřejné dopravy jako doplňku či alternativy ke klasickým linkovým autobusům v únoru letošního roku. Tento pilotní projekt pomůže rozšířit nabídku veřejné dopravy zejména ve večerním časech v oblastech, kde již není efektivní provoz běžného autobusu s fixní trasou a jízdním řádem. Jako vhodná lokalita pilotního provozu poptávkové dopravy bylo vybráno okolí Českého Brodu s kvalitním železničním napojením na Prahu, ale s chybějící návaznou autobusovou dopravou ve večerních hodinách. Do pilotního projektu budou zapojeny dva mikrobusy, které si cestující bude moci objednat pro dopravu do okolních obcí pomocí mobilní aplikace PID Lítačka či telefonické linky. Pilotní projekt bude spuštěn v druhé polovině letošního roku.

Podrobné informace o chystané službě poptávkové dopravy najdete na webové stránce https://www.halopid.cz/ .

memorandum

Popis fotografie, zleva: Mgr. Luděk Kudláček, vedoucí Oddělení infrastruktury, inovací a dopravní legislativy, Dominik Janík, ředitel CITYA,  JUDr. Zdeněk Šponar, ředitel IDSK, Bc. Lukáš Kubálek, vedoucí projektu PID Haló

© 2021 Vytvořil: COMPUTER HELP, spol. s r. o.  |  Design: Vibes Vision

Facebook