Označníky zastávek jsou nově pod správou Integrované dopravy Středočeského kraje

Označníky zastávek byly doposud ve správě autobusových dopravců, od 1. září jsou ve vlastnictví Středočeského kraje a ve správě IDSK.

Celkem se jedná o cca 11 tisíc označníků, které budou ve Středočeském kraji nově spravovány Integrovanou dopravou Středočeského kraje (IDSK).

V rámci systému Pražské integrované dopravy chceme cestujícím ve středních Čechách poskytnout komfortní cestování, jehož nedílnou součástí je kvalitní zastávka. K té patří označník, který je funkční, výrazný a estetický. Zároveň by měl cestujícímu poskytnout všechny potřebné informace. Kromě jízdních řádů se jedná zejména o informace o odjezdech spojů či mimořádnostech v reálném čase, informace o tarifu a výlukách. Víme, že mnohdy tomu tak dnes není, proto v současnosti zpracováváme plán obnovy, ve kterém bychom tyto označníky měli postupně dávat do pořádku,“ uvedl radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje Petr Borecký.

Jsem rád, že jako organizátor veřejné dopravy budeme mít všechny označníky v kraji pod naší kontrolou a budou tak unifikované v rámci jednotného informačního systému. Rovněž bude z naší strany zajištěno, že bude jejich prostřednictvím cestujícím zajištěna maximální možná míra informací. Od podzimu bude probíhat jejich kompletní pasportizace a v průběhu roku 2022 bude zahájena jejich obnova,“ uvedl ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

Zastávkový označník je z hlediska zákona dopravní značkou a jeho vzhled a umístění tak do značné míry předepisuje zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a také technická norma ČSN 73 6425-1.

Dnešní podoba zastávkového označníku se v různě modernizovaných podobách používá již od 80. let minulého století. Standardní zastávkový označník PID se dnes skládá ze dvou základních částí umístěných na nosné konstrukci. Horní část tvoří hlava označníku, tvořená samotnou dopravní značkou IJ4a se symbolem dopravního prostředku, název zastávky a informace o zastávce (charakter, tarifní pásmo) a zastavujících linkách (číslo, příp. směr).

Spodní část tvoří informační prostor, který obsahuje jízdní řády zastavujících linek, informace o tarifu a případné další dopravní informace. Stále častěji bývají do konstrukce označníku integrovány další prvky, nejčastěji se mezi ně řadí elektronické odjezdové panely zobrazující mj. informace o aktuálním zpoždění spojů.

V případě urgentních závad, prosím, informujte nás na adrese oznacniky@idsk.cz.

Oldřich Buchetka
tiskový mluvčí IDSK, tel.: 725 940 097, buchetka.oldrich@idsk.cz

© 2021 Vytvořil: COMPUTER HELP, spol. s r. o.  |  Design: Vibes Vision

Facebook