Ve Středočeském kraji budou cestujícím sloužit chytré označníky

Cestování hromadnou dopravou ve Středočeském kraji bude opět o něco komfortnější. Lidem budou na vybraných místech sloužit nové chytré zastávky. Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK) již vypsala veřejnou zakázku na dodávku této telematické technologie.

Cestujícím ve Středočeském kraji začnou na vybraných autobusových zastávkách sloužit nové, chytré označníky. „Uvedený projekt přispěje ke zvýšení informovanosti cestujících a atraktivitě veřejné dopravy v rámci systému PID,“ hodnotí Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy a pokračuje: „Půjde o nízkoenergetické informační panely s technologií E-paper. Panel bude disponovat velikostí 13,3 palce a bude umístěn v horní části označníku. Zobrazovat budou čtyři nejbližší odjezdy s informacemi o čísle linky, směru a cílové stanici, počet minut do odjezdu včetně zpoždění a bezbariérovosti. Poslední řádek mohou využít obce a informovat zde občany.“ První chytré označníky by se na zastávkách mohly objevit už letos v létě. Chytrý označník bude energií zásobovat set baterií, který zajistí provoz po dobu minimálně pěti let, zpravidla je však jeho životnost o více než 20 % delší. Infopanel, včetně baterií, bude přímo v konstrukci dvoutyčového označníku. Celý projekt počítá s participací měst a obcí na finančních nákladech spojených s provozem (roční poplatek za provoz displeje, který zahrnuje mobilní data, přístup na server, zobrazení dat, pravidelný upgrade systému, technickou podporu, uživatelský vstup obcí s možností zveřejňování informací směrem k veřejnosti). Ke konci ledna 2024 bylo již podepsáno a zveřejněno 66 smluv a dalších 7 smluv bylo schváleno orgány obcí. „V tuto chvíli je již v projektu chytrých zastávek počítáno minimálně se 400 systémy E-paper,“ vypočítává Petr Borecký. IDSK již vypsala, ve spolupráci se středočeskou Regionální dotační kanceláří a Advokátní kanceláří Němec, Bláha a Navrátilová, veřejnou zakázku na dodávku celého systému. Projekt bude spolufinancován ze 70 % Evropskou unií (IROP, ITI), z 15 % ze státního rozpočtu a z 15 % z vlastních zdrojů. Jeho maximální hodnota je zhruba 118,1 milionu korun bez DPH.

© 2021 Vytvořil: COMPUTER HELP, spol. s r. o.  |  Design: Vibes Vision

Facebook