Z důvodu modernizace bude dlouhodobě omezen provoz na železničních tratích v úseku Poříčany – Kolín a Poříčany – Nymburk

Aktuální dlouhodobá modernizace železniční trati v úseku Poříčany – Kolín, která probíhá v letech 2020 – 2023, vyžaduje rozsáhlé stavební práce a řadu dopravních omezení. V období březen až srpen tohoto roku budou přijata následující opatření:

Od 1. března do 31. srpna budou vlaky linky S1 vedeny pouze mezi Prahou a Poříčany. V sedlech pracovního dne (tj. od 10:00 do 14:00 hod.) a o víkendech všechny vlaky linky S1 obvykle končící v Českém Brodě budou prodlouženy až do Poříčan, čímž bude celodenní a celotýdenní interval vlaků linky S1 mezi Prahou a Poříčany 30 minut.
Z Poříčan do Kolína bude Českými drahami zřízena náhradní autobusová linka XS1 s celodenním a celotýdenním intervalem 30 minut. Každý spoj bude zajištěn alespoň jedním nízkopodlažním vozidlem a dodávkou pro přepravu kol. Jízdní doba z Poříčan do Kolína bude přibližně 50 minut. Tato linka bude zastavovat v následujících zastávkách:
Poříčany - před nádražím
Tatce (v obci Tatce) – na silnici u zastávky BUS "Tatce"
Tatce (v obci Tatce) - na zastávce BUS "Tatce, žel. zast."
Tatce (v obci Milčice) - na zastávce BUS "Milčice, křižovatka"
Pečky - před nádražím
Cerhenice - na zastávce BUS "Cerhenice"
Velim - na zastávce BUS "Velim, Novoveská"
Nová Ves u Kolína - v obci na zastávce BUS "Nová Ves I"
Kolín zastávka - na zastávce BUS "Kolín, Pošta"
Kolín – před nádražím

Dále bude Českými drahami mezi Českým Brodem a Kolínem zřízena rychlá autobusová linka XR41 s intervalem 30 minut v pracovních dnech a 60 minut o víkendech. Spoje této linky budou vedeny po silnici I/12 a budou mít pouze jednu mezilehlou zastávku „Kolín, Pošta“. Tyto spoje budou rovněž zajištěny nízkopodlažním autobusem a jízdní doba z Českého Brodu do Kolína bude přibližně 30 minut.
Mezi Prahou a Kolínem budou ve špičkách pracovního dne zachovány spěšné vlaky linky R41. Pro zajištění komfortního spojení města Pečky a blízkého okolí s Prahou budou v Pečkách zastavovat všechny rychlíky linky R9, která vede z Prahy-Vršovic přes Prahu hl.n., Prahu-Libeň, Kolín a Havlíčkův Brod do Brna. Ve špičkách pracovního dne má tato linka interval 60 minut, v sedlech a o víkendech pak 120 minut. Jízdní doba z Peček do Prahy činí zhruba 30 minut.
S ohledem na vysokou intenzitu provozu železniční dopravy na této trati pak bude v některých fázích během realizovaných stavebních prací nutno dále omezit provoz. Tato omezení budou mít dopad i na linku S12 Poříčany – Nymburk, a to v termínech 4. března – 22. dubna, 22. května – 19. července a 8. – 31. srpna. V těchto obdobích budou některé spoje dálkové dopravy trasovány odklonem přes Sadskou a Nymburk. Z tohoto důvodu bude v těchto termínech nezbytné vedení spojů linky S12 formou náhradní autobusové dopravy (linka XS12). Tato linka bude taktéž zajišťována Českými drahami s nízkopodlažním vozidlem a bude zastavovat v následujících zastávkách:
• Nymburk hlavní nádraží - před nádražím
• Nymburk město - zastávka BUS "Nymburk náměstí" na náměstí Přemyslovců
• Hořátev - na zastávkách BUS "Hořátev, technologický park" a "Hořátev, prodejna" (zastávka linky 433)
• Sadská - zastávka BUS "Sadská" (zastávka linky 433)
• Třebestovice - v obci Na Návsi
• Poříčany - před nádražím

Doplňující informace vč. výlukových jízdních řádů budou zveřejněny bezprostředně po finalizaci podkladů ze strany Správy železnic, s. o. a dotčených dopravců.

Oldřich Buchetka, tiskový mluvčí IDSK, tel.: 725 940 097, buchetka.oldrich@idsk.cz

© 2021 Vytvořil: COMPUTER HELP, spol. s r. o.  |  Design: Vibes Vision

Facebook