Ředitelé IDSK, ROPID a Středočeské centrály cestovního ruchu podepsali memorandum o spolupráci v oblasti cestovního ruchu

Středočeský kraj a Hl. město Praha nabízí turistům mnoho rozmanitých turistických cílů. Zástupci všech tří stran memoranda si jsou vědomi důležitosti rozvoje cestovního ruchu a podpisem tohoto memoranda potvrdili zájem úzce spolupracovat a rozvíjet vzájemné vztahy v této oblasti.

„Středočeský kraj nabízí domácím i zahraničním turistům řadu krásných míst a my neustále pracujeme na tom, aby i cestování do těchto míst bylo možné veřejnou dopravou, a to komfortem, který bude odpovídat očekáváním a požadavkům ze strany cestujících. Podpisem tohoto memoranda je prohloubena součinnost zejména v oblasti marketingu, kdy budeme více vzájemně spolupracovat na propagaci cestovního ruchu v oblastech integrovaného systému PID,“ uvedl Zdeněk Šponar, ředitel IDSK.

„Stejně jako je Praha přirozeným cílem každodenního dojíždění mnoha Středočechů do práce či do školy, je Středočeský kraj oblíbenou destinací, kde Pražané tráví svůj volný čas, ať už výletem do přírody, za koupáním či za některou z atraktivních kulturních památek. Cílem naší spolupráce bude hlavně více informovat veřejnost o možnostech, které systém PID nabízí, včetně nyní již velmi snadné dostupnosti jízdenek nebo vyhledání nejlepšího dopravního spojení. To totiž bývá často překážkou použití veřejné dopravy lidmi, kteří normálně jezdí autem,“ doplnil ředitel ROPID Petr Tomčík. 

"Praha jako významná destinace cestovního ruchu představuje pro střední Čechy důležitý zdrojový trh. Podporujeme proto aktivity, které povedou k nasměrování domácích i zahraničních návštěvníků z metropole do středních Čech. Podpisem memoranda dojde k posílení společných marketingových činností, ať už v oblasti tvorby a nabídky výletů městskou hromadnou dopravou do regionu anebo prezentace středních Čech různými marketingovými kanály. Díky memorandu máme možnost další formou představit střední Čechy jako atraktivní destinaci a věříme, že to povede ke zvýšení návštěvnosti kraje," řekl Jakub Kulhánek, ředitel Středočeské centrály cestovního ruchu.

memorandum

memorandumpodpis

© 2021 Vytvořil: COMPUTER HELP, spol. s r. o.  |  Design: Vibes Vision

Facebook