8. června 2022

 

Od neděle 12. června bude do systému Pražské integrované dopravy zahrnuta oblast Čáslavska

 

Od neděle 12. června dojde ve spolupráci organizátorů dopravy IDSK a ROPID společně s městy, obcemi a autobusovými dopravci k dalšímu rozšíření integrace veřejné dopravy na Čáslavsku. V této fázi integrace budou již zaintegrovány všechny obce v celém okresu Kutná Hora. Při integraci bude zavedeno 6 nových autobusových linek PID, na 3 linkách PID bude upraven jejich provoz. V nejvyšší možné míře je snahou na nových linkách zavést proklady linek mezi sebou pro vytvoření atraktivního intervalu a vybrané linky v Čáslavi navázat na vlakové spoje. U části dopravních relací dochází k posílení provozu v pracovní dny či zkvalitnění směrové nabídky.

 „V rámci integrace dojde k prohloubení mezikrajské spolupráce s krajem Pardubickým a rovněž také s krajem Vysočina. Na lince PID 740 dojde k vytvoření tarifních překryvů v celé délce Golčův Jeníkov – Čáslav, kde budou cestující moci cestovat dle tarifu PID nebo VDV. Na linkách 710 a 780 dochází k vytvoření překryvů mezi systémy PID a IREDO,“ uvedl radní pro veřejnou dopravu Středočeského kraje Petr Borecký.

„V celé oblasti bude díky integraci zjednodušené linkové vedení s lepšími vzájemnými proklady. V zastávce Čáslav,žel.st dochází k zavedení celodenních přestupních vazeb mezi linkami PID 710 a 740 s rychlíky linky R9 pro rychlejší spojení z regionu ve směru Kutná Hora, Kolín a Praha,“ dodal ředitel IDSK Zdeněk Šponar.

 

Nové a upravené autobusové linky PID

 

Linka 710

Spojení měst Heřmanův Městec, Chrudim a Čáslav zajišťuje páteřní linka 710. Linka je provozována v pracovní dny v intervalu 60 minut v období přepravních špiček a 120 minut v době sedla. Časové polohy jednotlivých spojů jsou přizpůsobeny návaznostem na vlaky linky R9 v Čáslavi pro spojení ve/ze směru Kutná Hora, Kolín a Praha. V případě zpoždění vlaků vyčkají autobusy jejich opožděného příjezdu max. 10 minut. Odpoledne jsou rovněž zavedeny návaznosti ze směru Kutná Hora od linky 381.

 V obci Vrdy je vytvořen přestupní bod na linky 782 a 784 ve směru Horka I a Kutná Hora (v obou směrech).

Na lince budou zavedeny tarifní přesahy, kde tarif PID bude platit v trase Čáslav – Heřmanův Městec a tarif IREDO v celé trase Čáslav – Chrudim.

Linky 782 a 784

Linka 784 zajišťuje přímé spojení Kutné Hory s obcemi Nové Dvory, Svatý Mikuláš, Kobylnice, Horka I, Brambory a Vrdy. Vybrané spoje pak zajíždějí až do Čáslavi. Linka je provozována v pracovní dny v intervalu 60 minut v období přepravních špiček a 120 minut v době sedla.

Linka 782 je vedena z Nových Dvorů přes obce Rohozec a Žehušice do Horky I, kde jsou zajištěny návazností s linkou 784 pro všesměrný přestup. Linka dále obslouží části obce Bílé Podolí a Vrdy, kde navazuje na linky 710, 781 nebo 784 ve směru Čáslav. Linka je provozována v pracovní dny v intervalu 60 minut v období přepravních špiček a 120 minut v době sedla.

Linky S27 a 780 – Žleby,  Ronov nad Doubravou a Třemošnice

Obě linky obsluhují mezi sídly Žleby a Třemošnice velmi podobné území a proto na nich budou zavedeny vzájemné proklady.  Linky S27 i 780 jsou provozovány v pracovní dny v intervalu 60 minut v období přepravních špiček a 120 minut v době sedla. V době špiček budou tedy vedeny spoje v souhrnném intervalu 30 minut a v sedle 60 minut. Tato koncepce napomůže rovnoměrnějšímu rozložení cestujících mezi jednotlivé spoje.

Vlaky linky S27 pravidelně garantovaně navazují na rychlíky linky R9 v Čáslavi ve směru z/do Kutné Hory, Kolína a Prahy.

Na obou linkách bude zaveden kompletní tarifní překryv, kdy jak tarif PID tak i IREDO budou platit v celém úseku Čáslav – Třemošnice.

Linka 781

Linka zajišťuje přímé spojení obcí Vrdy, Vinaře, Žleby a Hostovlice s Čáslaví. Zajišťuje dále lokální vazby zejména pro školní dojížďku do Vrdů i Žleb. Přebírá přímé spoje z místní části Kamenné Mosty ve směru Čáslav.

V obci Hostovlice je vytvořen přestupní bod mezi spoji linky 781 a 740 pro zajištění spojení ve směru Potěhy, Tupadly a Čáslav. Na linky 782 a 784 ve směru Horka I a Kutná Hora (a to v obou směrech).

Linka je provozována v pracovní dny v intervalu 60 minut v období přepravních špiček a 120 minut v době sedla.

Linka 783

Linka zajišťuje přímé spojení obcí Chotusice a Žehušice s Čáslaví. V obci Žehušice jsou zajištěny garantované návazností s linkou 782 pro zajištění vazeb z/do Kutné Hory. Linka je provozována v období přepravních špiček v intervalu 120 minut a v ostatních obdobích dne každé 4 hodiny.

Linky 740 a 741

Linka 740 zajišťuje přímé spojení obcí Drobovice, Tupadly, Potěhy, Bratčice, Hostovlice a Okřesaneč s Čáslaví a Golčovým Jeníkovem. Linka je provozována v období přepravních špiček v intervalu 120 minut a v ostatních obdobích dne každé 4 hodiny. V obci Hostovlice jsou zavedeny garantované návazností s linkou 781.

Linka 741 zajišťuje spojení obcí Drobovice, Tupadly, Schořov, Adamov, Potěhy, Horky, Bratčice, Vlkaneč a Zbýšov s Čáslaví. Ve směru přepravních proudů jsou její spoje proloženy s linku 740 v úseku Bratčice – Čáslav, kde spolu tvoří souhrnný interval 60 minut.

 

Veškeré informace k integraci těchto oblastí je k dispozici na webu Pražské integrované dopravy: https://pid.cz/integrace-verejne-dopravy-na-caslavsku-od-12-6-2022/?tab=1 

 

 

 

 

© 2021 Vytvořil: COMPUTER HELP, spol. s r. o.  |  Design: Vibes Vision

Facebook