Bezba doprava obsluhuje i vybrané obce ve Středočeském kraji


Středočeský kraj spolufinancuje bezbariérovou dopravu pro hendikepované. Krajští radní schválili návrh smlouvy mezi organizátory dopravy v Praze a Středočeském kraji ROPID a IDSK.

 

"My vnášíme určitý pořádek do systému, který tady fungoval v minulých 10 letech. Bezbariérová doprava totiž fungovala pouze na území Prahy a zákazníci ze Středočeského kraje byli jenom přibíráni. Kdežto od nového roku to funguje na základě smlouvy mezi Prahou a Středočeským krajem, kdy se Středočeský kraj spolupodílí na financování bezbariérové dopravy, která je dneska zajišťována pro Prahu a pro obce v prvním pásmu Středočeského kraje," říká Petr Borecký, radní Středočeského kraje.

 

Dopravu pro hendikepované zajišťují dva dopravci a k dispozici je více než třicet speciálně upravených vozidel. Služba zajišťuje přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

 

"Jsou to držitelé průkazu ZTP – zvlášť tělesně postižení. Jsou to zpravidla kvadruplegici nebo lidi, kteří mají problémy s vnímáním, ať už jsou slepí nebo neslyšící, tak přesně tito lidé jsou klienty bezbariérové dopravy," komentuje Petr Borecký, radní Středočeského kraje.

 

"Je za námi první čtvrtletí fungování systému BEZBA dopravy. Máme za sebou 15 000 jízd, v průměru kolem 300 jízd denně. Máme registrovaných přibližně 1000 zákazníků, zhruba 11 % registrovaných klientů má bydliště ve Středočeském kraji a zhruba 17 % jízd je pro klienty ze Středočeského kraje," dodává Daniel Srb, manažer projektu BEZBA doprava.

 

Roční náklady na službu dříve činily zhruba třináct milionů korun. Kvůli většímu zájmu nově kraj počítá s částkou bezmála sedmnáct milionů korun. Bližší informace týkající se bezbariérové dopravy je možné dohledat na webových stránkách www.bezba.cz.

Základní podmínky využití služby

 • Klient je držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P - průkaz mějte při jízdě při sobě, řidič ho bude kontrolovat

 • Klient má trvalé bydliště

  • na území Hlavního města Prahy

  • na území Středočeského kraje

 • Klienti z vybraných obcí Středočeského kraje mohou využívat jízd z těchto obcí do Prahy a zpět nebo jízd po Praze;

 • Klienti s bydlištěm ve Středočeském kraji mimo vybrané obce mohou využívat jízdy jen po Praze

Jak si objednat jízdu

 • Služba je poskytována jen pro registrované klienty

 • Registrace je jednorázová - klient zde uvede svoje údaje včetně adresy trvalého bydliště, čísla průkazu ZTP a dalších specifik

 • Registraci lze provést i předem bez současného objednání jízdy

 • Objednávky lze provést buď prostřednictvím objednávkového formuláře nebo telefonicky (tel.: 234 705 572) případně e-mailem

 • Jízdy objednávejte v dostatečném předstihu

 • u jednorázových jízd ideálně cca 1 měsíc předem. Samozřejmě můžete objednávat i v menším předstihu, dle situace. Dispečink Vám vždy potvrdí, jestli se bude Vaše jízda moci realizovat nebo ne. 

 • Pravidelné jízdy se objednávají vždy na delší období - školní rok apod. 


Přibližně 20% jízd, které uskutečníme, začínají nebo končí v některé z vybraných obcí Středočeského kraje.

 A kdo všechno může využívat naše služby? A v jakém rozsahu?

 • Pražané mohou jezdit mezi Prahou a vybranými obcemi Středočeského kraje.
 • Lidé ze Středočeského kraje s bydlištěm ve vybraných obcích mohou jezdit mezi vybranými obcemi a Prahou.
 • A všichni ze Středočeského kraje mohou s námi cestovat po Praze bez omezení.
 
 Více informací a výpis všech obsluhovanývh obcí najdete na našich webových stránkách: https://www.bezba.cz/cenik

mapa

bezba

© 2021 Vytvořil: COMPUTER HELP, spol. s r. o.  |  Design: Vibes Vision

Facebook