Vyhledávání spojení

Chcete vyhledat své spojení v rámci systémů Pražská integrovaná doprava (PID) a Středočeská integrovaná doprava (SID)

.Pražská integrovaná doprava je dopravní systém, zahrnující metro, tramvaje, železnici, městské a příměstské autobusové linky, lanovou dráhu na Petřín a některé přívozy. Tento systém je postupně integrován společnými přepravními a tarifními podmínkami a jednotným dopravním řešením včetně koordinace jízdních řádů.

Středočeská integrovaná doprava je specifický integrovaný dopravní systém ve Středočeském kraji, který vychází ze systému městské hromadné dopravy největších obcí s rozšířenou působností  a jeho propojení na příměstskou autobusovou dopravu, která zajišťuje jejich obsluhu.

 

zřizovatel Integrované dopravy Středočeského kraje

Partner v systému

© Copyright Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace