PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID)

Pražská integrovaná doprava je dopravní systém, zahrnující metro, tramvaje, železnici, městské a příměstské autobusové linky, lanovou dráhu na Petřín a některé přívozy. Tento systémje postupně integrován společnými přepravními a tarifními podmínkami a jednotným dopravním řešením včetně koordinace jízdních řádů.

Dne 2.8.2018 se vyhlašuje zkušební provoz mobilní aplikace PID Lítačka. Všechny funkce aplikace mohou pracovat pouze v omezeném rozsahu. Další informace viz Tarif PID a Smluvní přepravní podmínky PID

Více informací k dispozici v odkazu:

 

STŘEDOČESKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (SID)

Středočeská integrovaná doprava je specifický integrovaný dopravní systém v Středočeském kraji, který vychází ze systému městské hromadné dopravy největších obcí s rozšířenou působností  a jeho propojení na příměstskou autobusovou dopravu, která zajišťuje jejich obsluhu. 

Více informací k dispozici v odkazu:

 

zřizovatel Integrované dopravy Středočeského kraje

Partner v systému

© Copyright Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace