24.05.2018

Prohlášení o shodě s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Prohlašujeme, že naše organizace má zajištěná opatření, která odpovídají požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“.

Tato opatření zahrnují:

  • používání pseudonymizace a šifrování osobních údajů, s nimiž můžeme přijít do styku.
  • zajištění kontinuální důvěrnosti, integrity a dostupnosti informačních systémů, které používáme pro poskytování služeb ve veřejné hromadné dopravě
  • schopnost vhodnými opatřeními reagovat na žádost o výkon práv subjektu osobních údajů (kapitola III GDPR),
  • nastavený proces pravidelného hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti osobních údajů zpracovávaných v naší společnosti v rámci pravidelného auditu.

zřizovatel Integrované dopravy Středočeského kraje

Partner v systému

© Copyright Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace