Povinné údaje

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE
Povinně zveřejňované informace podle § 5 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název
   Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
   Zřizovatel: Středočeský kraj
   Nadřízený orgán: Krajský úřad Středočeského kraje

   Povinný subjekt je příspěvkovou organizací zřízenou ke dni 1. dubna 2017 usnesením  zastupitelstva krajského úřadu Středočeského kraje č. 020-24/2016/ZK ze dne       19.9.2016. Zřizovací listina byla nově vydána a schválena usnesením zastupitelstva krajského úřadu Středočeského kraje č. 020-24/2016/ZK ze dne 19. 9. 2016.

   Základním účelem povinného subjektu je zabezpečování zájmů a potřeb Středočeského kraje při vytváření, organizování a kontrole funkce systému hromadné                   přepravy osob ve Středočeském kraji a v jejím spádovém území.

   Povinný subjekt není orgánem veřejné moci ani správním orgánem.

3. Organizační struktura
   informace naleznete v záložce organizační struktura

4. Kontaktní spojení
  4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Sokolovská 100/94, Praha 8 - Karlín, 186 00

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Sokolovská 100/94, Praha 8 - Karlín, 186 00

  4.3 Telefonní čísla
   +420 234 704 511

  4.4 Čísla faxu
   +420 224 229 423

  4.5 Adresa internetové stránky
   http://www.idsk.cz

  4.6 Adresa e-podatelny
   Povinný subjekt není orgánem veřejné moci a nemá elektronickou podatelnu.

  4.7 Další elektronické adresy
   idsk@idsk.cz (pro veškerou komunikaci)

  4.8 Datová schránka
   Datová schránka: pdrwknv

5. Případné platby lze poukázat
   účet č. 2022870006/6000

6. IČ, DIČ
   057 92 291, DIČ CZ05792291

7. Žádosti o informace
   Osobně v sídle povinného subjektu na adrese:  Sokolovská 100/94, Praha 8 - Karlín, 186 00.
   Poštovní zásilkou adresovanou povinnému subjektu na adresu jeho sídla: Sokolovská 100/94, Praha 8 - Karlín, 186 00.
   Elektronicky na adresu: idsk@idsk.cz

8. Příjem žádostí a dalších podání
   Osobně v sídle povinného subjektu na adrese:  Sokolovská 100/94, Praha 8 - Karlín, 186 00.
   Poštovní zásilkou adresovanou povinnému subjektu na adresu jeho sídla:  Sokolovská 100/94, Praha 8 - Karlín, 186 00.
   Elektronicky na adresu: idsk@idsk.cz

9. Dokumenty
   Dopravní plán 
   Standardy kvality PID
zřizovatel Integrované dopravy Středočeského kraje

Partner v systému

© Copyright Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace