Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Listinné žádosti se podávají na adresu: IDSK, Rytířská 406/10, 110 00 Praha 1, elektronické žádosti pak na adresu: idsk@idsk.cz.

Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví.

Informace jsou poskytovány do 15 dnů od obdržení žádosti.

Ve složitějších případech jsou informace poskytovány do 25 dnů od obdržení žádosti; o tomto prodloužení lhůty a o jeho důvodech musí být žadatel informován před uplynutím základní 15denní lhůty.

V záležitostech výslovně neupravených touto směrnicí postupuje povinný subjekt podle příslušných ustanovení zákona. Práva a povinnosti žadatele nebo povinného subjektu vyplývající ze zákona nejsou touto směrnicí nijak dotčena.

Odpovědi na žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

28. listopadu 2017

0569_18_ 106_Integrace_Pribramsko_I_2018.pdf 0569_18_ 106_Integrace_Pribramsko_I_2018.pdf
Size : 185.868 Kb
Type : pdf
1030_106_Integrace_Berounsko_I.pdf 1030_106_Integrace_Berounsko_I.pdf
Size : 372.008 Kb
Type : pdf
0340_18_ 106_Integrace_Pribramsko_I_2018.pdf 0340_18_ 106_Integrace_Pribramsko_I_2018.pdf
Size : 36.278 Kb
Type : pdf
0183_19_ 106_Integrace_Benesovsko_II.pdf 0183_19_ 106_Integrace_Benesovsko_II.pdf
Size : 501.823 Kb
Type : pdf
0948_19_ 106_Integrace_Berounsko.pdf 0948_19_ 106_Integrace_Berounsko.pdf
Size : 163.686 Kb
Type : pdf
0035_18_ 106_Integrace_plán_2018.pdf 0035_18_ 106_Integrace_plán_2018.pdf
Size : 36.568 Kb
Type : pdf
0152_17_ 106_Integrace_Berounska.pdf 0152_17_ 106_Integrace_Berounska.pdf
Size : 35.718 Kb
Type : pdf
0151_17_ 106_Integrace_Nymburska_III.pdf 0151_17_ 106_Integrace_Nymburska_III.pdf
Size : 35.826 Kb
Type : pdf
0593_18_ 106_Integrace_Berounsko.pdf 0593_18_ 106_Integrace_Berounsko.pdf
Size : 162.807 Kb
Type : pdf

zřizovatel Integrované dopravy Středočeského kraje

Partner v systému

© Copyright Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace