Historie vzniku IDSK

Příprava společného IDS Prahy a Středočeského kraje probíhá od roku 2013. Nejprve byl schválen orgány Středočeského kraje a Prahy na přelomu let 2013 a 2014 tzv. I. integrační dokument obsahující analýzu současného stavu, následovalo schválení tzv. II. integračního dokumentu na konci roku 2015. Právě II. integrační dokument doporučil jako jeden z klíčových kroků vznik společného organizátora integrované dopravy.

Od začátku roku 2016 začala III. etapa přípravy společného IDS – realizace. Od dubna 2016 se začala pravidelně scházet Řídící rada nového společného IDS Prahy a Středočeského kraje (zkráceně Řídící rada IDS). Byl mimo jiné schválen harmonogram integrace jednotlivých oblastí, aby mohly být postupně do konce roku 2018 integrovány všechny oblasti Středočeského kraje.

Příprava integrace jednotlivých oblastí dle schváleného harmonogramu a výběrová řízení na autobusové dopravce vyžadovaly vznik organizátora integrované dopravy. Tuto činnost zajišťoval pro Prahu a přilehlou část Středočeského kraje ROPID, příspěvková organizace hl. m. Prahy.Na základě právních analýz byl pro realizaci integrace veřejné dopravy na celém území Středočeského kraje nutný organizátor vlastněný Středočeským krajem (zejména kvůli linkám nezajíždějícím do Prahy).

Nejvhodnějším řešením i s ohledem na časové limity dané výběrovými řízeními a harmonogramem integrace se ukázal vznik příspěvkové organizace IDSK, jež bude adekvátním partnerem organizace ROPID – tyto dvě příspěvkové organizace při činnostech na přípravě společného IDS Prahy a Středočeského kraje navzájem spolupracují a doplňují se.

Tento postup byl schválen dne 9. srpna 2016 Řídící radou IDS, přičemž samotné zahájení činnosti proběhlo k 1. dubnu 2017.


 

 zřizovatel Integrované dopravy Středočeského kraje

Partner v systému

© Copyright Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace