3. září 2017

Tisková zpráva

Středočeský kraj a organizace IDSK a ROPID připravují krizový plán autobusové dopravy pro oblast Kladenska na 4. září


Středočeský kraj spolu s organizacemi ROPID a IDSK dělají maximum pro zajištění bezproblémového provozu autobusové dopravy na Kladensku v první školní den v pondělí 4. září 2017. Dispečeři Koordinačního dispečinku Pražské integrované dopravy (PID) domlouvají s dopravci alternativní řešení v případě přetrvávajících problémů na linkách ČSAD MHD Kladno, pomoc přislíbili také ostatní dopravci. V pondělí bude lidem pomáhat maximum informátorů a dispečerů, kteří budou nasazeni přímo do terénu. Pomoci by mohla také železnice. Výluka na trati Kladno – Praha dnes 3. září 2017 končí. Aktuální informace zveřejňujeme on-line na adrese www.pid.cz.

"Společně s organizátory dopravy IDSK a ROPID se Středočeský kraj snaží připravit na případné problémy způsobené autobusovým dopravcem ČSAD MHD Kladno, tak aby se zítra všichni žáci dostali do škol a lidé do zaměstnání. Krizový plán by měl v případě výpadku spojů kladenského dopravce zmírnit dopad na cestující. Za selhání ČSAD MHD KLADNO vyvodím důsledky, včetně uplatnění smluvních sankcí a odebrání linek,“ řekla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011). 

Přestože v pátek 1. září 2017 byl dopravce ČSAD MHD Kladno znovu vyzván k řešení situace, problémy na jeho linkách stále přetrvávají a situace se nelepší. Výpadky se týkají nejen nově integrovaných linek, ale i těch stávajících, které jezdí řadu let, například linky 356 do Statenic. „Ani během uplynulého víkendu se bohužel nepodařilo zajistit všechny plánované spoje na Kladensku. Díky aktivnímu přístupu našeho Koordinačního dispečinku jsme aspoň eliminovali případy, kdy by některé obce nebyly obslouženy autobusy vůbec. Dále se ve spolupráci s dopravcem snažíme přesunutím některých dostupných autobusů mezi linkami minimalizovat dopady na cestující,“ uvádí Petr Tomčík, ředitel ROPID. 

Jelikož očekáváme následující pracovní týden další nárůst počtu cestujících z důvodu zahájení školního roku, podobně rozsáhlé výpadky provozu jako minulý týden jsou již nepřijatelné. „Povolali jsme proto všechny dostupné dopravce a požádali je o pomoc, ať už na linkách ČSAD MHD Kladno nebo jako posílení na svých vlastních linkách, které jsou v důsledku výpadků ČSAD MHD Kladno přetěžovány“, řekl Martin Jareš, zástupce ředitele IDSK pro dopravu a dodal, že i kdyby vyjely všechny autobusy ČSAD MHD Kladno, nasadí dopravce EXPRESCAR na rychlíkovou linku 399 ve špičkách na vybrané spoje preventivně kloubový autobus, navíc bude připravena také operativní záloha na posílení dalších spojů linky 399. 

Připomínáme, že od pondělí 4. září 2017 vyjedou po výluce opět na trať vlaky z Kladna do Prahy. Ta nabídne standardně vyšší kapacitu vlakových souprav, takže významně může pomoci odlehčit autobusům. Během pondělí budou na klíčových místech v terénu přítomni dispečeři a informátoři ROPID a IDSK pro řešení případných problémů přímo na autobusových zastávkách a pro zajištění maximální informovanosti cestujících. 

Pokud by kladenské autobusy nevyjely, jsou dopravci AUTODOPRAVA LAMER a POHL KLADNO připraveni operativně posílit linku 330, zejména kvůli spojení ze zastávky „Kladno, Pražská křižovatka“ do Prahy. V případě výpadku většího množství autobusů dopravce ČSAD MHD Kladno je hlavní prioritou přepravit co největší množství cestujících. Některé autobusy proto nemusejí mít plné vybavení odbavovacím zařízením a informačními systémy (musí být vybaveny přinejmenším natištěným číslem linky). Můžou být též operativně upravovány jízdní řády. Záložní opatření jsou připravována tak, aby se maximálně využily provozní možnosti ostatních dopravců na trasách společných s ČSAD MHD Kladno, který by tak soustředil své provozní kapacity tam, kde je náhrada jinými dopravci obtížná.

DOPORUČENÍ PRO CESTUJÍCÍ:

-           Sledujte prosím před cestou aktuální dopravní situaci na níže uvedených kontaktech

-           Pro linky Pražské integrované dopravy jsou online informace i mimořádnosti na stránkách www.pid.cz , k dispozici je také infolinka PID 234 704 560 a Facebook Pražské integrované dopravy (www.facebook.com/PrazskaIntegrovanaDoprava)

-           Pro linky SID má informace přímo dopravce ČSAD MHD Kladno, www.csadkladno.cz

-           Pokud můžete, využijte pro cestu z Kladna do Prahy vlaky

-           V případě výpadků dopravce ČSAD MHD Kladno využijte posílené linky ostatních dopravců (do Prahy zejména linky 330 a 399)

Všem cestujícím se omlouváme za případné problémy způsobené dopravcem ČSAD MHD Kladno.

(společná tisková zpráva Středočeského kraje, ROPID a IDSK)

 30. srpen 2017

Tisková zpráva 

První poznatky z integrace dopravy na Kladensku


Integrace dopravy na Kladensku změnila jízdní řády desítek autobusových linek v Kladně a okolí a v pondělí 28. 8. 2017 zažil nový systém první zatěžkávací zkoušku. I přes mimořádný rozsah takové změny proběhl přechod na nový systém relativně uspokojivě. Na nově integrované linky vyjelo také 27 nových nízkopodlažních klimatizovaných autobusů dopravce ČSAD MHD Kladno, které zvyšují úroveň cestování nejen na páteřní lince 300, ale i na dalších regionálních spojích. Další nové autobusy budou následovat během podzimu i u dalších nově zapojených dopravců na páteřních rychlíkových linkách 330 a 399. Postupně se daří snižovat počáteční zpožďování některých spojů vlivem pomalejšího odbavování cestujících a jejich seznamování s novým systémem, stále však přetrvává vynechávání některých spojů dopravce ČSAD MHD Kladno.

„V klíčových přestupních bodech pomáhají cestujícím lépe se v novém systému zorientovat informátoři organizací ROPID a IDSK, společným úsilím se daří postupně zrychlovat odbavení při nástupu do autobusů a tím i snižovat zpoždění spojů. Cestujícím jsme již rozdali desetitisíce jízdních řádů a dalších informačních letáků a zodpověděli stovky dotazů jak přímo na místě, tak i přes telefonickou infolinku nebo sociální sítě,“ uvádí ředitel ROPID Petr Tomčík.

I když se podařilo snížit počet výpadků, které se nepříjemně dotkly cestujících v Kladně i okolí, stále přetrvává u dopravce ČSAD MHD Kladno odříkání některých spojů z důvodu nedostatku řidičů. Aby bylo možné cestujícím garantovat úplnost informací o případných výpadcích či dalších mimořádnostech, bude potřeba zlepšit komunikaci ze strany dispečinku tohoto dopravce a také urychleně dovybavit část autobusů ČSAD MHD Kladno sledovacím systémem, což je základem pro plnění standardů PID.

„Středočeský kraj, hlavní město Praha a město Kladno společně zaplatili hodně peněz, aby měli lidé na Kladensku kvalitnější a výhodnější cestování. Jako největší dopravce na Kladensku nejvíce těchto peněz dostane ČSAD MHD Kladno. Věřím, že se tedy bude i nejvíce snažit, aby nedocházelo k výpadkům spojů na jeho linkách,“ dodává Věra Kovářová, předsedkyně Výboru pro dopravu Středočeského kraje.

Nutno dodat, že ostatní nově zapojení dopravci (AUTODOPRAVA LAMER, ČSAD Slaný, Kateřina Kulhánková – EXPRESCAR a POHL Kladno) zajišťují provoz na svých linkách bez větších komplikací.

„Ostatní dopravci na Kladensku své vozy na integrované linky vypravují. Věřím tedy, že situaci vyřeší ku prospěchu cestujících i dopravce ČSAD MHD Kladno,“ doplňuje radní Středočeského kraje pro oblast dopravy František Petrtýl.  

Ze strany obou organizátorů dopravy (ROPID i IDSK) je a bude maximální snaha zajistit společně s dopravci co nejkvalitnější službu cestujícím a docílit dodržování standardů, běžných v ostatních oblastech pokrytých Pražskou integrovanou dopravou. „U každé takto rozsáhlé změny bude nutné mnoho věcí doladit za provozu a věnovat tomuto procesu maximální pozornost a snahu. To samé očekáváme i od dopravců, kteří provoz na nově integrovaných linkách zajišťují,“ dodává Petr Tomčík.


6. duben 2017

Integrace dopravy běží naplno

Na začátku roku 2013 se to ještě zdálo být jako vzdálený, někdy dokonce nesplnitelný sen. Přesto se o společné integraci pro Středočeský kraj i Prahu začalo tehdy mluvit. A již na konci roku byl cíl jasný – aby mohli Středočeši, Pražané i návštěvníci obou krajů jezdit na jednu jízdenku do práce, do školy, na výlety, zkrátka křížem krážem krajem i Prahou.

Martin Jareš

Středočeský kraj | Cíl vzniku společné integrované dopravy schválily na přelomu let 2013 a 2014 dopravní výbory i rady obou krajů. Na konci roku 2015 byly ve výborech i radách schváleny základní parametry společného integrovaného systému, což byl nutný předpoklad k tomu, aby se od roku 2016 mohla rozběhnout příprava integrace naplno.

Začalo se na Mělnicku

Pilotním projektem spolupráce byla v roce 2015 integrace Mělnicka a Neratovicka, kde podle aktuálních údajů nově začalo využívat veřejnou dopravu téměř 30 % cestujících. Také tento úspěch pomohl k tomu, že byl v roce 2016 schválen harmonogram integrace jednotlivých oblastí. Do konce roku 2018 má být podle tohoto harmonogramu dopravně propojen celý Středočeský kraj a Praha do jednoho systému, dle zásad „1 jízdenka, 1 tarif, 1 jízdní řád, 1 síť“. A to není všechno – ani na hranici krajů integrace nekončí. Rozbíhá se postupně i spolupráce s ostatními kraji, takže například na Mělnicku je nyní možné cestovat integrovanými linkami do Roudnice nad Labem nebo Štětí v Ústeckém kraji.

Od začátku roku 2017 se pak rozběhla postupná integrace jednotlivých oblastí naplno a tehdy vzdálený sen (z roku 2013) se stává realitou. V lednu letošního roku byla zaintegrována již třetí etapa Mělnicka ve směru na Roudnici nad Labem, na přelomu března a dubna se připravuje spuštění hned třech oblastí – druhá etapa Nymburska a první etapy Benešovska a Sedlčanska. Každý region je dosti odlišný, přesto jsou ty hlavní cíle ve všech oblastech společné – zlepšit dopravní spojení, zjednodušit vedení linek i veřejnou dopravu jako celek, přizpůsobit linky a jízdní řády aktuálním potřebám. Alespoň na významnějších trasách je snaha nabízet nové spoje i mimo špičky pracovního dne, včetně večerů a víkendů. Příprava integrace probíhá ve spolupráci s obcemi, protože právě starostové znají dobře místní potřeby. V rámci koordinace jízdních řádů a sjednocování dopravní obsluhy do jednoho systému nejde jen o spojení do Prahy, ale propojují se lépe oblasti a okresy mezi sebou – dopravně tak srůstá kraj v jeden celek. Středočeský kraj také stále více pomáhá obcím s financováním provozu autobusových linek.

Nezapomínejme ani na vlaky, které se postupně stávají páteří
integrované dopravy. A právě zde dochází nyní na Benešovsku a Nymbursku k velkému průlomu – kromě osobních vlaků bude tarif Pražské integrované dopravy (PID) platit nově i v rychlících. Předcházela tomu náročná jednání a možnost využívat integrované jízdenky i v rychlících se pochopitelně neobejde bez finančního příspěvku Prahy a Středočeského kraje. Pomůže to však hned v několika směrech – pro cestující z Benešova, Poděbrad, Nymburka a Lysé nad Labem i v rychlících levnější integrované jízdné, rychlíky jako kapacitní posila pro odlehčení mnohdy přeplněných osobních vlaků a konečně zatraktivnění veřejné dopravy pro ty, kteří dnes jezdí autem.

IDSK – nový organizátor integrované dopravy

Přípravu integrace jednotlivých oblastí doposud zajištuje především ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy), přestože tak činí ve spolupráci s Odborem dopravy středočeského krajského úřadu, dopravci, obcemi atd. Aby se zvládla náročná příprava sjednocení dopravy v celém Středočeském kraji do konce roku 2018, je třeba přípravný tým odborníků významně posílit. Protože s ohledem na současné zákonné limity nelze zřídit společného organizátora dopravy vlastněného oběma kraji, vzniká od 1. 4. 2017 příspěvková organizace Integrovaná doprava Středočeského kraje (IDSK). ROPID a IDSK budou na integraci a koordinaci veřejné dopravy v obou krajích úzce spolupracovat, budou mít také společné sídlo na Praze 1 v Rytířské 10. Činnost IDSK bude nabíhat postupně, nová příspěvková organizace má být také pomocníkem městům a obcím pro oblast veřejné dopravy.

ZDROJ: viz odkaz níže

zřizovatel Integrované dopravy Středočeského kraje

Partner v systému

© Copyright Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace