Veřejné zakázky

Nákup osobního vozidla

Informace o veřejné zakázce

Druh:                         Dodávky

Popis:                       Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je pořízení jednoho kusu osobního vozidla typu M1 pro Zastávkovou službu (technické a ostatní                                                parametry jsou uvedeny v zadávací dokumentaci).

Druh ZŘ:                   Veřejná zakázka malého rozsahu

Výsledek:                 Uzavření kupní smlouvy

Nabídky do:             17.09.2019 15:00:00

Dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:  https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/nakup-osobniho-vozidla-13

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Územně-technická studie záchytných parkovišť P+R na území Středočeského kraje

Informace o veřejné zakázce

Druh:                         Služby

Popis:                       Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování územně-technické studie (dále jen „studie“), která má prověřit možnosti realizace a
                                  navrhnout podobu – technické řešení výstavby záchytných parkovišť „park and ride“ (dále jen „P+R“) v 11 zadavatelem určených lokalitách na
                                  území Středočeského kraje splňující zadavatelem požadovaný rozsah kapacit parkovacích míst. Předmětné lokality jsou následující:
                                  Zeleneč-Mstětice, Tuklaty, Hostivice, Strančice, Zdiby, Jesenice, Rudná, Říčany-západ, Čerčany-Pyšely, Dubenec-Skalka, Roztoky.

Druh ZŘ:                   Veřejná zakázka malého rozsahu

Výsledek:                 Uzavření jednorázové smlouvy

Nabídky do:             31.07.2019 11:00:00

Dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/uzemne-technicka-studie-zachytnych-parkovist-p-r-na-uzemi-stredoceskeho-kraje


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Nová IT infrastruktura

Informace o veřejné zakázce

Druh:                         Dodávky

Popis:                       Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je komplexní dodávka hardware a software pro novou IT infrastrukturu zadavatele do prostor jeho
                                  nového sídla.

Druh ZŘ:                   Veřejná zakázka malého rozsahu

Výsledek:                 Uzavření jednorázové smlouvy

Nabídky do:             23.07.2019 10:00:00

Dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/nova-it-infrastruktura

Popis: 

© Copyright Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace